การเชื่อมต่อ WordPress / Woocommerce ในระบบ Shipnity

     ในกรณีที่ทางร้านมีเว็บไซต์ขายของอยู่แล้ว และต้องการนำเว็บไซต์มาเชื่อมต่อกับระบบ Shipnity เพื่อจัดการออเดอร์และสต็อกร่วมกัน ระบบของเราจะสามารถเชื่อมต่อได้กับเว็บไซต์ WordPress / Woocommerce เท่านั้น โดยการเชื่อมต่อจะมี ข้อควรระวัง คือ

  • สินค้าใน Shipnity และ Woocommerce จะต้องเหมือนกันทั้งหมด และต้องมีการตั้งรหัสสินค้าให้ตรงกัน
  • สต็อกสินค้า จะดึงมาจากจำนวนคงเหลือของทุกคลังรวมกัน อัพเดตไปยังสต็อกสินค้าบน Woocommerce

โดยในคู่มือนี้ จะกล่าวถึงใน 3 ส่วนเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ Woocommerce กับระบบ Shipnity ได้ ดังนี้
1. ขั้นตอนการเชื่อมต่อ : คลิก
2. วิธีการสร้างรหัส API : คลิก
3. วิธีลิงก์ออเดอร์เข้าระบบ Shipnity : คลิก

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า

2. เลือก “เชื่อมต่อช่องทางอื่น” และเลือกหมวดหมู่ “เชื่อมต่อเว็บไซต์”

3. กด “เปิดการใช้งาน” แล้วใส่ข้อมูลให้ครบทั้ง 3 ช่อง ทั้ง Url, cs และ ck เสร็จแล้วกด บันทึก

วิธีการสร้างรหัส API ทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่ /wp-admin >> Woocommerce เลือก Setting
2. กดที่ Advance และเลือก “REST API”

3. กดที่ Add Key และตั้งค่าปรับ Permission = Read / Write
4. เสร็จแล้วกด “Generate API key” ได้เลย

5. จะได้ข้อมูล API ในส่วนของ cs และ ck ที่ต้องนำมากรอกในระบบ Shipnity  ดังภาพ

6. ใส่ข้อมูล URL ที่เป็นเว็บไซต์ของทางร้าน และ cs, ck ที่ได้จากการ Generate API ลงในระบบ Shipnity ให้เรียบร้อย เสร็จแล้วกด บันทึก

วิธีลิงก์ออเดอร์เข้าระบบ Shipnity

1. ตั้งรหัส SKU ของสินค้า หรือ Variation บน Woocommerce ให้ตรงกับรหัสของสินค้า หรือสินค้าย่อย ในระบบ Shipnity

2. เข้าไปที่ /wp-admin >> Woocommerce เลือก “Setting”

3. เลือก “Advance” และกดที่ “Webhooks” 

4. กดที่ “Add Webhook”

5. ปรับการตั้งค่า
– Status = Active
– Topic – Order Created
– Delivery URL = http://www.shipnity.com/wc_hooks/10570

* API Version ของ Shipnity จะเป็น API V2 นะคะ
6. เสร็จแล้วกดที่ “Save Webhook” ได้เลยจะเป็นการบันทึกข้อมูลการตั้งค่า ดังภาพ
7. จากนั้นหาก Woocommerce มีการ Active เช่น การปรับสต็อก หรือมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาในระบบ ก็จะมีการอัพเดตการเชื่อมต่อใหม่ทันที โดยการอัพเดตสต็อกสินค้า จะยึดจากใน Shipnity เป็นหลักเสมอ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity