ตั้งค่าการแจ้งโอนเงิน

การตั้งค่าการแจ้งโอนเงิน จะสามารถทำได้ 3 แบบ ขึ้นอยู่กับความต้องการของทางร้านค้า ดังนี้

1. ตั้งค่าให้ต้องทำการยืนยันการโอนเงินหลังมีการแจ้งโอนเงินเข้ามาทุกครั้ง ดังนี้

 • ไปที่หน้าตั้งค่า
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” และกดเลือกหมวดหมู่ “ออเดอร์”
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เปิดใช้งานฟังก์ชัน “ต้องยืนยันการโอนเงินหลังแจ้งโอนเงินทุกครั้ง
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เมื่อมีการสร้างออเดอร์ในระบบแล้ว ลูกค้าทำการชำระเงินเข้ามา แอดมินก็นำมาแจ้งโอนเงินในระบบ โดยกดที่ แจ้งโอนเงิน และใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานการโอนเงินให้เรียบร้อย จากนั้นกด “บันทึก”
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • จะขึ้นหลักฐานการโอนเงินให้ทางร้านกดยืนยันการแจ้งโอนเงิน คือ Accept หรือ ไม่ยอมรับการแจ้งโอนเงินนี้ คือ Reject ในกรณีที่ลูกค้าโอนยอดมาผิดพลาด เป็นต้น
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. ถ้าลูกค้าโอนเงินมาไม่ครบ หรือมีการแบ่งรอบการโอนเงิน สามารถทำได้ ดังนี้

 • ไปที่หน้าออเดอร์ ทำการแจ้งโอนเงินครั้งแรกตามยอดที่ได้รับมา และแนบหลักฐานการโอนเงิน เสร็จแล้วกด “บันทึก”
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • ออเดอร์จะขึ้นคำว่า ยอดค้างชำระ ใต้ยอดขาย ซึ่งจะเป็นยอดที่ต้องชำระให้ครบ
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • หากต้องการดูออเดอร์ที่ยังมียอดชำระไม่ครบ สามารถไปที่หน้าออเดอร์ แล้วฟิลเตอร์เลือก “ยอดยังไม่ครบ” เพื่อตรวจสอบและทำการแจ้งโอนเงินอีกครั้งได้
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เมื่อได้รับการแจ้งโอนเงินอีกครั้ง กดที่คำว่า “โอนเงิน”
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เลือก “+” จะเป็นการเพิ่มการแจ้งโอนเงินอีกครั้ง
 • ใส่ข้อมูลยอดที่ลูกค้าแจ้งโอนเข้ามา แนบหลักฐานการโอนเงิน และกด “บันทึก”
 • ยอดที่ชำระจะครบถ้วน และสามารถทำขั้นตอนถัดไปได้
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • ใส่ข้อมูลยอดที่ลูกค้าแจ้งโอนเข้ามา แนบหลักฐานการโอนเงิน และกด “บันทึก”
 • ยอดที่ชำระจะครบถ้วน และสามารถทำขั้นตอนถัดไปได้
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

3. สร้างออเดอร์ด้วยสถานะ โอนเงินแล้วสามารถทำได้ ดังนี้

 • ไปที่หน้าตั้งค่า
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” และเลือกหมวดหมู่ “ออเดอร์”
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เปิดใช้ฟังก์ชัน “สร้างออเดอร์ ด้วยสถานะโอนเงินแล้วจากธนาคาร” และทำการเลือกธนาคารที่ต้องการให้ออเดอร์แสดงผล ว่ามีการแจ้งโอนเงินจากธนาคารนี้แล้ว
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
 • เมื่อทำการสร้างออเดอร์ และกด”บันทึก” ออเดอร์จะขึ้นสถานะเป็น “แจ้งโอนเงินแล้ว” ด้วยธนาคารที่เลือกไว้อัตโนมัติ
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity