วิธีการพิมพ์ใบปะหน้าทุกรายการ

1. ไปที่หน้า “ออเดอร์”

2. เลือก “พิมพ์ชื่อที่อยู่”

3. คลิก “พิมพ์ทุกรายการ” เพื่อพิมพ์ใบปะหน้าทุกรายการพร้อมกัน และเลือกรูปแบบใบปะหน้าที่ต้องการจะพิมพ์
โดยมีทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่
– ที่อยู่ + ใบเสร็จ
– ที่อยู่ + รายการสินค้า
– ที่อยู่ 8 ช่อง
– ที่อยู่ 16 ช่อง
– ใบปะกล่อง 8 CM

ในกรณีที่ทางร้าน “ส่งผ่านระบบ” ให้คลิก “ยืนยันการส่งของ” ก่อน
แล้วเลือกพิมพ์เป็น “ใบ Flash Express, ใบ EMS / ลงทะเบียน Drop off,
ใบ Kerry + ใบเสร็จ, ใบ Kerry + รายการสินค้า” เท่านั้น ขนส่งถึงจะสแกนได้น้า

4. เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการจะพิมพ์ใบปะหน้าแล้ว คลิก “print” เพื่อพิมพ์ใบปะหน้า

      *เมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้ว อย่าลืมคลิก “เปลี่ยนสถานะเป็นพิมพ์แล้ว” หรือ “Mark as printed” ด้วยนะ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity