สร้างสินค้า

1. ไปที่หน้า สินค้า
2. คลิก  เพิ่มสินค้า 
3. ใส่ข้อมูลของสินค้า ได้แก่ รหัสสินค้า ชื่อสินค้า
ราคาสินค้า ต้นทุนสินค้า เลือกหมวดหมู่สินค้า 

   และ จำนวนสินค้าในสต็อก

   ดูวิธีสร้างหมวดหมู่สินค้า ไปที่ จัดการหมวดหมู่สินค้า
4. ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้า
สามารถใส่ภาพของสินค้าเพื่อแสดงในใบเสร็จ น้ำหนักของสินค้า 

   ราคาขายส่ง Threshold
และ
Barcode (สแกนบาร์โค้ดลงในช่องนี้)
5. หากมีสินค้าย่อย ให้คลิก  เพิ่มสินค้าย่อย  ถ้าหากต้องการเพิ่มสินค้าย่อยอีก 

   ให้คลิก  เพิ่มสินค้าย่อย   ไปเรื่อยๆ
6. ใส่รหัสสินค้า ชื่อสินค้าย่อย จำนวนสต็อก Barcode
(สแกนบาร์โค้ดลงในช่องนี้) 
7. หากต้องการลบสินค้าย่อย ให้คลิก  ลบ 8. เมื่อให้ข้อมูลของสินค้าครบแล้ว ให้คลิก  บันทึก 
9.  หากต้องการแก้ไขข้อมูลสินค้า
ให้คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วคลิก  แก้ไข 
10. หากต้องการลบสินค้า ให้คลิกเลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วคลิก  ลบสินค้า