วิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

     ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า หรือใช้ในการดำเนินการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าโฆษณา ค่าแรงพนักงาน หรืออื่นๆ สามารถบันทึกลงในระบบได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าออเดอร์ แล้วกดเลือก “-ลงค่าใช้จ่าย” 

2. เลือกหัวข้อเป็น “ทั่วไป”

3. สามารถเลือกสาขาที่มีการลงค่าใช้จ่ายนี้ได้ว่าเป็นคลังใด และผู้ขายเป็นใคร รวมถึงลงข้อมูลหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย รหัสค่าใช้จ่าย ชื่อค่าใช้จ่าย และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ

4. สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบเสร็จ หรือเอกสารค่าใช้จ่าย ในช่อง “Choose File” เสร็จแล้วกด “บันทึก”

5. หากต้องการดูรายการค่าใช้จ่ายที่ใส่ลงในระบบ สามารถดูได้ที่หน้าประวัติ เลือกฟิลเตอร์ “ค่าใช้จ่ายทั่วไป”

6. เลือกฟิลเตอร์ “ค่าใช้จ่ายทั่วไป”

7. สามารถ “Export to Excel” เพื่อดูรายการค่าใช้จ่ายรวมได้ และกดที่รูป “โฟลเดอร์” เพื่อดูเอกสารที่แนบรูปภาพไว้ได้

8. ด้านขวามือ สามารถกด “ลบ” ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการ หรือมีการลงข้อมูลผิดพลาดได้เลย

9. หากต้องการ Export Excel เพื่อดูข้อมูล สามารถเลือกกดได้ ดังภาพ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity