เพิ่มสินค้าในคลัง

  1.  ไปที่เมนูการตั้งค่า ดังภาพ
2. เลือกเมนู “คลังสินค้า”

3.  เลือก “สินค้าในคลัง”
 ในคลังที่ต้องการเพิ่มสินค้า
4.  การเพิ่มสินค้าลงในคลัง มี 2 วิธี
      4.1. เพิ่มสินค้า
      4.2. Import สินค้าทั้งหมด


4.1 วิธีที่ 1 เมนู 
 “เพิ่มสินค้า”  

จากนั้นเลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มในคลังสินค้า
เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว คลิก  “บันทึก”  เมื่อบันทึกแล้ว จะขึ้นรายการสินค้า ในคลังนี้ทั้งหมด เป็นอันเสร็จสมบูรณ์


4.2   วิธีที่ 2 : เลือกเมนู  “Import สินค้าทั้งหมด”  วิธีนี้จะแสดงรายการสินค้าแต่ละหมวดหมู่ 

      
       > เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการ > คลิก “ปรับสต็อก”
เมื่อปรับสต็อกแล้ว จะขึ้นรายการสินค้า เฉพาะคลังนี้ทั้งหมด เป็นอันเสร็จสมบูรณ์