การเพิ่มผู้ขาย (Supplier)

ผู้ขาย (Supplier) คือใคร?

    ผู้ขาย (Supplier) หมายถึง คนหรือบริษัทที่จัดหาสินค้าและบริการให้กับธุรกิจต่างๆ ซึ่งการเพิ่มผู้ขาย หรือ Supplier ในระบบ Shipnity จะเป็นเพิ่มเพื่อเก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าหรือการเพิ่มสต็อก ว่ามีการสั่งซื้อสินค้าล็อตนั้น ๆ เข้ามาจากผู้ขาย (Supplier) คนไหน 

วิธีการเพิ่มผู้ขาย (Suupplier) สามารถทำได้ 3 วิธี ดังนี้

1. การสร้างผู้ขายจากหน้าเพิ่มสินค้า
2. การสร้างผู้ขายจากหน้าผู้ติดต่อ

วิธีที่ 1 การสร้างผู้ขายจากหน้าเพิ่มสินค้า

1. ไปที่หน้า “สินค้า”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. กด “+เพิ่มสินค้า”

3. สามารถกดที่ “เพิ่ม Supplier” เพื่อเพิ่มผู้ขายได้ ว่าสินค้าชิ้นนี้ รับมาจากผู้ขายคนใด

 4. ใส่ข้อมูลผู้ขาย ชื่อผู้ขาย จากนั้นกด “ยืนยัน”

วิธีที่ 2 การสร้างผู้ขายจากหน้าผู้ติดต่อ

1. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

2. แล้วเลือก “ผู้ขาย”

3. สร้าง Supplier โดยกดที่ “+สร้างผู้ขาย”

4. ใส่ข้อมูลของ Supplier (รหัสผู้ขาย ชื่อผู้ขาย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ผู้ขาย และรายละเอียดเพิ่มเติม) เสร็จแล้วกด “บันทึก”

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity