การสร้างออเดอร์แบบมีมัดจำ

      การสร้างออเดอร์แบบมัดจำ หรือฝากยอด สามารถใช้ในการสร้างออเดอร์ที่ต้องการขายสินค้าโดยให้ลูกค้าจ่ายเงินมาก่อน ส่วนหนึ่ง และเมื่อสินค้ามาถึงแล้วค่อยจ่ายส่วนที่เหลือได้ วิธีการสร้างออเดอร์แบบมีมัดจำ 1. ไปที่หน้า "ออเดอร์" 2. คลิก "+สร้างออเดอร์" 3. ใส่ข้อมูลลูกค้า ดังนี้ได้เลย    - ชื่อลูกค้า     - ที่อยู่ลูกค้า    - เบอร์โทรศัพท์   - อีเมล   - ช่องทางจำหน่าย   -…

Continue Readingการสร้างออเดอร์แบบมีมัดจำ

วิธีลงสินค้าชำรุด

   สินค้าชำรุด คือ สินค้าที่มีตำหนิและไม่สามารถนำมาขายได้ หากไม่สามารถนำกลับมาขายได้จำเป็นต้องนำสินค้าที่ชำรุดออกจาก สต็อกที่มีอยู่ เพื่อให้สต็อกในระบบเหลือเท่ากับจำนวนสต็อกจริง ๆ ที่ขายได้ วิธีการลงสินค้าชำรุด สามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ 2. กดปุ่ม "ตัวเลือกจัดการออเดอร์" 3. เลือก "ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม" 4. แล้วเลือกแถบเมนู “สินค้าชำรุด” 5. กดปุ่ม "เลือกสินค้า" 6. แล้วเลือกสินค้าที่ต้องการลงเป็นสินค้าชำรุด จากนั้นกด "ยืนยัน"…

Continue Readingวิธีลงสินค้าชำรุด

การรวมออเดอร์ของลูกค้าคนเดียวกัน

การรวมออเดอร์คืออะไร?     การรวมออเดอร์ คือ การรวมออเดอร์ของลูกค้าคนเดียวกันที่สั่งซื้อสินค้าจากช่องทางเดียวกันให้เป็น 1 ออเดอร์ กรณีที่ต้องการจัดส่งเป็นออเดอร์เดียวกัน สามารถรวมออเดอร์ทั้ง 2 รายการให้เป็นออเดอร์เดียวกันได้ (ไม่สามารถรวมออเดอร์ที่มาจากช่องทางที่ต่างกันได้) วิธีการรวมออเดอร์ของลูกค้าคนเดียวกัน สามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ 2. เลือกดูออเดอร์ทั้งหมด โดยคลิกที่สถานะออเดอร์ เลือกเป็น “ทั้งหมด” 3. กดติ๊กที่วงกลมด้านหน้าออเดอร์ที่ต้องการรวม 4. จากนั้นกดปุ่ม "รวมออเดอร์" ได้เลย (ถ้ารวมออเดอร์ที่สถานะต่างกัน ระบบจะยึดข้อมูลและสถานะจากออเดอร์ที่สร้างเป็นออเดอร์แรกเป็นหลัก)…

Continue Readingการรวมออเดอร์ของลูกค้าคนเดียวกัน

วิธีลงคืนสินค้า

    การคืนสินค้า คือ เป็นการลงข้อมูลของสินค้า เมื่อร้านได้รับสินค้าคืนมาจากลูกค้า  เช่น ลูกค้าคืนของ ส่งของผิด ได้รับการตีกลับพัสดุ สามารถลงบันทึกการได้รับสินค้าคืนได้ สำหรับสินค้าที่ได้มีการลงคืนไประบบจะทำการคืนเข้าสต๊อกสินค้า เเละสินค้านั้นยังคงสามารถนำไปขายต่อได้  วิธีลงคืนสินค้า สามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ คลิก "ตัวเลือกจัดการออเดอร์" จากนั้นเลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” 2. เลือกหมวดหมู่ “คืนสินค้า” กดที่ปุ่ม “เลือกออเดอร์” เพื่อทำการลงบันทึกว่าได้รับสินค้าคืนจากออเดอร์ใดหรือเป็นลูกค้าคนใด *จะสามารถค้นหาออเดอร์ได้ เฉพาะออเดอร์ที่มีการปิดรายการแล้วเท่านั้น…

Continue Readingวิธีลงคืนสินค้า

วิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

การลงค่าใช้จ่ายคืออะไร?      การลงค่าใช้จ่าย คือ การลงข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า หรือใช้ในการดำเนินการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าโฆษณา ค่าแรงพนักงาน หรืออื่นๆ สามารถบันทึกลงในระบบได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เราลงข้อมูลไปจะถูกบันทึกเเละปรากฏอยู่ในหน้ารายงานบนระบบนั่นเอง วิธีการลงค่าใช้จ่ายทั่วไปสามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าออเดอร์ คลิก "ตัวเลือกจัดการออเดอร์" จากนั้นเลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม” 2. เลือกแถบเมนู "ค่าใช้จ่ายทั่วไป" แล้วกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้     -…

Continue Readingวิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

การตรวจหลักฐานการโอนเงิน

1. เมื่อลูกค้าโอนเงินมาให้แจ้งโอนเงิน โดยคลิกที่ปุ่ม "จัดการออเดอร์" แล้วแจ้งโอนเงิน 2. กรอกข้อมูลการแจ้งโอนเงิน ดังนี้        - ธนาคารที่แจ้งโอนเงิน       - วัน เวลาที่ลูกค้าแจ้งโอนเงิน       - ระบุยอดที่แจ้งโอน       - แนบสลิป จากนั้น…

Continue Readingการตรวจหลักฐานการโอนเงิน

การ Export ออเดอร์แบบพรีออเดอร์

      ร้านค้าสามารถ Export สรุปออเดอร์แบบพรีออเดอร์ ในรูปแบบไฟล์ Excel เพื่อนำไปเช็ครายสินค้าที่จะต้องสั่งซื้อ หรือสั่งผลิตได้เลย  1. ไปที่หน้า “ออเดอร์” ตรงสถานะออเดอร์ ให้เลือก "พรีออเดอร์" 2. คลิกปุ่ม "จัดการออเดอร์" จากนั้นกดปุ่ม "Export to Excel" 3. จากนั้นกด Export File สามารถเลือกประเภทและรูปแบบของไฟล์ Excel ได้…

Continue Readingการ Export ออเดอร์แบบพรีออเดอร์

การแก้ไขออเดอร์ (ที่ปิดรายการแล้ว)

     กรณีที่ปิดรายการออเดอร์ไปแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลออเดอร์ สามารถแก้ไขออเดอร์ หรือลบออเดอร์ที่ปิดรายการไปแล้วสามารถทำได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้า "ออเดอร์" 2. เลือกสถานะออเดอร์เป็น "ส่งของแล้ว"       - หากต้องการลบออเดอร์ เลือกออเดอร์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "จัดการออเดอร์" จากนั้นคลิกที่ปุ่มรูปถังขยะ และคลิก "ลบออเดอร์"        - คลิกปุ่ม "ลบออเดอร์" เพื่อยืนยันการลบออเดอร์  …

Continue Readingการแก้ไขออเดอร์ (ที่ปิดรายการแล้ว)