การใช้งาน Auto Boost Shopee จาก Shipnity

     การใช้งานเชื่อมต่อระบบ Shipnity กับ Shopee สามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อและใช้งานได้หลัก ๆ ดังนี้
1. การเชื่อมต่อช้อปปี้ (Shopee) : คลิก
2. การตั้งค่ารหัสสินค้าใน Shopee ให้ตรงกับ Shipnity : คลิก
3. การพิมพ์ใบปะหน้าช้อปปี้ (Shopee) ในระบบ Shipnity : คลิก
4. การใช้งาน Boost / Auto Boost สินค้า

     ระบบ Auto Boost เป็นระบบที่ทางชิปนิตี้พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ทางร้านค้าสามารถใช้ระบบ Boost Now ของทาง Shopee ได้ โดยจะเพิ่มโอกาสในการมองเห็นของสินค้านั้นๆ ให้สูงขึ้น
     โดยปกติร้านค้าบน Shopee จะสามารถเลือก Boost ได้ทีละ 5 รายการ ๆ ละ 4 ชั่วโมง และเมื่อครบ 4 ชั่วโมง จะต้องมากดด้วยตัวเองใหม่อีกครั้ง แต่เมื่อใช้งาน Auto Boost ระบบจะทำการ Boost สินค้าให้ใหม่เรื่อยๆ ทุก 4 ชั่วโมง จนกว่าจะกดหยุดหรือเปลี่ยนสินค้า

วิธีการ Boost สินค้าขึ้นบน Shopee มีวิธีการทำหลัก ๆ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. เชื่อมต่อ Shopee กับระบบ Shipnity
2. ดึงสินค้าจาก Shopee เข้ามาในระบบ Shipnity : คลิก
3. กด Boost สินค้าในหน้า “สินค้า Shopee” : คลิก

ขั้นที่ 1 เชื่อมต่อ Shopee กับระบบ Shipnity

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. เลือก “เชื่อมต่อระบบอื่น” และเลือก “เชื่อมต่อช่องทางจำหน่าย”

3. กดเลือกหมวดหมู่ Shopee และกดที่ “เชื่อมต่อ Shopee เข้ากับคลัง” ในคลังที่ต้องการเชื่อม Shopee

4. Log in Shopee เพื่อเชื่อมเข้ากับระบบในหน้านี้ ทำการ Verify รหัสผ่านที่ส่ง sms เพื่อยืนยัน และกด “Confirm Authorization” ได้เลย

5. เมื่อเชื่อมเสร็จ ระบบจะกลับมาที่หน้าเชื่อมต่อระบบอื่น

ขั้นที่ 2 ดึงสินค้าจาก Shopee เข้ามาในระบบ Shipnity

1. กดกลับไปที่หน้าตั้งค่า เลือก “เชื่อมต่อระบบอื่น” และเลือก “เชื่อมต่อช่องทางจำหน่าย” เหมือนเดิม

2. กดเลือกหมวดหมู่ Shopee และกดที่ “Import สินค้า” เพื่อดึงสินค้าจาก Shopee เข้ามาในระบบชิปนิตี้ 

3. เมื่อรายการสินค้าแสดงครบแล้ว กดที่ “Import สินค้าทั้งหมด” เพื่อดึงสินค้าเข้ามาในระบบ

ขั้นที่ 3 กด Boost สินค้าในหน้า “สินค้า Shopee”

1. ไปที่หน้า “สินค้า” และเลือก “สินค้า Shopee”

2. สามารถเลือก “Boost” หรือ “Auto Boost” สินค้าได้ 5 รายการต่อ 1 คลัง การ Boost จะทำได้ 4 ชั่วโมง เชื่อมไปยัง Shopee สินค้าจะแสดงเป็นโฆษณาให้ลูกค้าเห็นได้ง่ายขึ้น

3. หากต้องการยกเลิก “Auto Boost” สามารถกดปิดฟังก์ชันได้ เมื่อครบรอบระยะเวลา 4 ชั่วโมงสินค้าชิ้นนั้นจะไม่ถูก Boost อีก

4. หรือหากมีการเชื่อมสินค้ากับ Shopee ไว้แล้วด้วยการเชื่อม sku ไม่ใช่การ import สินค้าจาก Shopee เข้ามา รายการสินค้าที่มีการสั่งซื้อจาก Shopee แล้วเท่านั้นที่จะแสดงขึ้นมาในหน้า “สินค้า Shopee” และจะสามารถกด “Boost” หรือ “Auto Boost” ได้เช่นกัน

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity