สร้างแบรนด์

          ร้านค้าไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียว เรามีวิธีจัดการแบรนด์ให้เชื่อมกับสต๊อกสินค้าง่ายๆ


1. ไปหน้า สินค้า แล้วคลิก  จัดการแบรนด์  


2. คลิก  +เพิ่มแบรนด์ 


3. ใส่ชื่อแบรนด์ แล้วกด  บันทึก 


4. แบรนด์ที่สร้างไว้จะไปเชื่อมกับสินค้า ในขั้นตอนการสร้างสินค้า ให้เลือกชื่อ Brand ตามต้องการ