รายงาน Cash Flow

1. ไปที่หน้า รายงาน

2. เลือก Cash Flow

รายงาน Cash flow มี 2 แบบ  คือ แบบทั้งหมด และ แบบเฉพาะหน้าร้าน 

ถ้าต้องการดู Cash Flow ในช่วงเวลาที่ต้องการ ให้ใส่วันที่ค้นหาได้เลย

– รายงาน Cash flow ทั้งหมด จะแสดงรายรับ – รายจ่ายทั้งหมด
รวมทั้งขายหน้าร้านด้วย 

– รายงาน Cash Flow เฉพาะหน้าร้าน จะแสดงรายรับ – รายจ่าย จากข้อมูลยอดยอดขายหน้าร้านเท่านั้น