จัดการหมวดหมู่สินค้า


1. ไปที่หน้า สินค้า2. คลิก  จัดการหมวดหมู่ 
3. คลิก  +เพิ่มหมวดหมู่ 
4. ใส่ชื่อหมวดหมู่และThreshold แล้วคลิก  บันทึก 
5. แก้ไขThresholdได้
โดยคลิกตัวเลขแล้วใส่จำนวนลงไป
6. หากต้องการลบหมวดหมู่สินค้า โดยคลิก ตามรูป
ซึ่งสินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่จะถูกลบด้วย
7. อีกวิธีก่อนที่จะสร้างสินค้า
ต้องเริ่มจากสร้างหมวดหมู่สินค้าก่อน โดยคลิก  เพิ่มหมวดหมู่ 
8. จากนั้นใส่ชื่อหมวดหมู่ แล้วคลิก  บันทึก 

   ดูวิธีการสร้างสินค้า ได้ที่ สร้างสินค้า