จัดการหมวดหมู่สินค้า

1. ไปที่หน้า สินค้า

ก่อนที่จะสร้างสินค้า จะต้องสร้างหมวดหมู่ให้กับสินค้าก่อน

 2. คลิก   จัดการหมวดหมู่ 

 3. คลิก  +เพิ่มหมวดหมู่ 

 


 
4. ใส่ชื่อหมวดหมู่ และ Threshold แล้วคลิก  บันทึก 

   ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อสต็อกสินค้าในหมวดหมู่ต่ำกว่าค่า
Threshold 
   สามารถปิดการแจ้งเตือนได้ โดยตั้งค่า Threshold
เป็น

   (ถ้าตั้ง Threshold ที่สินค้า จะเช็คการแจ้งเตือนที่ค่านั้น) 

 5. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของหมวดหมู่สินค้า ให้คลิกที่
ชื่อหมวดหมู่ หรือ
THRESHOLD 

 6. หากต้องการลบสินค้า ให้คลิก ตามรูป