พิมพ์ใบเสร็จจากระบบ POS

1. ล็อกอินด้วย user ขายหน้าร้าน หรือ ระบบ POS จากนั้นคลิก  เพิ่มสินค้า  2. เลือกสินค้า แล้วคลิก  จ่ายเงิน  3. ใส่จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่าย แล้วคลิก  บันทึก  4. พิมพ์ใบเสร็จได้ โดยไปที่ ประวัติ จากนั้นเลือกออเดอร์จะต้องการพิมพ์ แล้วคลิกปุ่มสีเขียว เพื่อพิมพ์ใบเสร็จ 5. เมื่อใบเสร็จขึ้นมาแล้ว ให้คลิก  Print 

Continue Readingพิมพ์ใบเสร็จจากระบบ POS

วิธีตั้งค่าและใช้งานระบบขายหน้าร้าน POS

1. Log in โดยใช้ตำแหน่งผู้ใช้งานเป็น ขายหน้าร้าน เพื่อเข้าสู่ระบบ POS   ดูวิธีการสร้างผู้ใช้งานเป็นขายหน้าร้าน ได้ที่ จัดการผู้ใช้งาน 2. คลิก  เพิ่มสินค้า  หรือ SCAN BARCODE  (ถ้าสินค้ามี Barcode) 3. เลือกประเภทของราคาขาย มี 2 แบบ คือ ราคาปลีก และ ราคาส่ง  4. ถ้าใช้วิธีเพิ่มสินค้า ให้คลิกเลือกสินค้า โดยค้นหาจากชื่อสินค้า  5. การชำระเงินแบบ POS สามารถชำระโดย…

Continue Readingวิธีตั้งค่าและใช้งานระบบขายหน้าร้าน POS

จัดการตำแหน่งผู้ใช้งาน

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า คลิก  จัดการตำแหน่งผู้ใช้งาน  2. คลิกเลือกตำแหน่งผู้ใช้งานที่ต้องการตั้งค่า ทางระบบจะมีตำแหน่งผู้ใช้งานเริ่มต้น 3 อัน     ได้แก่ Owner, Employee, Admin  4. สร้างตำแหน่งใหม่ๆ นอกจาก Owner, Employee, Admin ได้ด้วย     โดยคลิก  +เพิ่มตำแหน่ง    5. ใส่ชื่อตำแหน่ง แล้วคลิก  บันทึก    6. คลิกที่ตำแหน่งที่ต้องการตั้งค่า ก็จะสามารถเลือกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละตำแหน่งตามความต้องการ ได้เลย   …

Continue Readingจัดการตำแหน่งผู้ใช้งาน

เพิ่ม/จัดการผู้ใช้งาน

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า แล้วเลือก  จัดการผู้ใช้งาน  2. สร้างตำแหน่งใหม่ได้ โดยคลิกที่  เพิ่มผู้ใช้งาน (_/_)   3. ใส่ E-mail และ Password แล้วคลิก  สร้างผู้ใช้งาน  4. เลือก ROLE ได้แก่ Owner, Employee, Admin, ขายหน้าร้าน (ระบบ POS) ให้กับ USER แล้วกด  บันทึก     **…

Continue Readingเพิ่ม/จัดการผู้ใช้งาน

ตั้งค่าเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้า

1. ไปที่ไอคอนรูปหน้า ตั้งค่า 2. เลือกเมนู   การรับบัตรเครดิต    3. ในหน้าตั้งค่าการรับบัตรเครดิตของร้าน จะมีรายละเอียดทางด้านขวา  ให้ตั้งค่าที่ "ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากลูกค้า" หากไม่ต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บจากลูกค้า ให้กรอกตัวเลขศูนย์ (0.0) 4. แล้วคลิก  บันทึก  การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตต้องให้ลูกค้าชำระเงินผ่านลิงค์จากคำสั่งซื้อ  สามารถตั้งค่าเปิดใช้งานออเดอร์แบบ Link ได้ที่ ตั้งค่าเปิดใช้งานลิงค์สำหรับลูกค้า ดูวิธีการสร้างออเดอร์แบบใช้ Link ได้ที่ สร้างออเดอร์แบบใช้ Link  ค่าธรรมเนียม  อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต คิดจากยอดรายได้ในอัตรา ร้อยละ 3.15 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 3.3705)  ข้อตกลงการโอนยอดรายได้ …

Continue Readingตั้งค่าเก็บค่าธรรมเนียมกับลูกค้า

ประวัติการรับเงินผ่านบัตรเครดิต

1. ไปที่หน้า ประวัติ 2. เลือกเมนู การจ่ายบัตรเครดิต 3. เลือกช่วงเวลาในการค้นหาได้ โดยการใส่วันที่แล้วคลิก  ค้นหา  4. ในช่อง วันที่จ่าย คือวันที่ทาง Shipnity โอนเงินคืนร้านค้า  5. คลิกไปที่ ปุ่มออเดอร์สีเขียว เพื่อดูออเดอร์นั้น 6. ออเดอร์ทั้งหมดจะปรากฎขึ้นมาในรอบการโอนเงินคืนนี้ ดูวิธีการตั้งต่าชำระผ่านบัตรเครดิต ได้ที่ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

Continue Readingประวัติการรับเงินผ่านบัตรเครดิต

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

1. ไปที่หน้า "ตั้งค่า" และ เลือกเมนู "การรับบัตรเครดิต" 2. ในหน้าตั้งค่าการรับบัตรเครดิตของร้าน จะมีรายละเอียดทางด้านขวา     นอกจากนี้ยังตั้งค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บจากลูกค้าได้ 4. ไปที่ตั้งค่าการรับบัตรเครดิตจากลูกค้า แล้วเลือก "เปิดรับบัตรเครดิตจากลูกค้าทางลิงค์/website" 5. ใส่ข้อมูล เลือกธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี และสาขา แล้วคลิก  บันทึก    การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตต้องให้ลูกค้าชำระเงินผ่านลิงค์จากคำสั่งซื้อ  สามารถตั้งค่าเปิดใช้งานออเดอร์แบบ Link ได้ที่ ตั้งค่าเปิดใช้งานลิงค์สำหรับลูกค้า   ดูวิธีการสร้างออเดอร์แบบใช้ Link…

Continue Readingการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ใบสรุปรายการส่งสินค้า

ใบสรุปรายการส่งสินค้าในแต่ละวันเพื่อสรุปรายการแล้วส่งต่อให้พนักงานจัดสินค้า   มีหลายวิธี ที่จะสามารถปริ้นใบสรุปรายการส่งสินค้าออกมา  วิธีที่ 1  เลือก " 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า " กรณียังไม่พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ  1. ไปที่เมนู "ออเดอร์" จากนั้นเลือก " 2.พิมพ์ชื่อที่อยู่ลูกค้า "   2. จากนั้นเลือก   พิมพ์ทุกรายการ  3.ร้านค้าสามารถเลือกพิมพ์ทุกรายการแบบใดก็ได้ตามสะดวก 3.1 ที่อยู่ + ใบเสร็จ 3.2 ที่อยู่ + รายการสินค้า ที่อยู่ +…

Continue Readingใบสรุปรายการส่งสินค้า

ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบแปะกล่องส่งของ

1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือกเมนู  ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบส่งของ  3. ถ้าไม่ต้องการใช้รูปแบบใบเสร็จและใบส่งของ ของระบบสามารถแก้ไขหน้าตาใบต่างๆได้ในหน้านีี้ (ในส่วนนี้จะต้องให้ทางโปรแกรมเมอร์เป็นคนแก้ สามารถทักมาขอ Code ตัวอย่างได้เลย) ใบกำกับภาษี      ใบปะหน้ากล่องพัสดุ      ใบเสร็จ   4. ต่อไปตั้งค่าใบส่งของและใบเสร็จ ดังนี้   5. สามารถเลือกขนาดฟ้อนท์ที่อยู่และขนาดรูปภาพสินค้าในใบเสร็จได้  มี 2 แบบ คือ เล็ก และ ใหญ่    6.…

Continue Readingตั้งค่าใบเสร็จ/ใบแปะกล่องส่งของ

พิมพ์ใบกำกับภาษี

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า แล้วเลือกเมนู  ตั้งค่าใบเสร็จ/ใบส่งของ   2. ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3. ในขั้นตอนการสร้างออเดอร์ ให้เลือก ออกใบกำกับภาษี 4. จากนั้นคลิก  พิมพ์  5. แล้วเลือก ใบกำกับภาษี 6. คลิก  Print  ตัวอย่างของใบกำกับภาษีของ Shipnity 

Continue Readingพิมพ์ใบกำกับภาษี