การตั้งค่าไลฟ์

Keyword CF คืออะไร?    Keyword CF คือ รหัส หรือตัวอักษรที่ให้ลูกค้าในไลฟ์พิมพ์เพื่อให้ได้สินค้าตัวที่ต้องการ เมื่อลูกค้าพิมพ์รหัส หรือตัวอักษรที่ร้านกำหนดระบบจะดูด keyword มาสร้างเป็นรายการสินค้า เช่น เสื้อยืดสีดำ มี keyword คือ T01 เมื่อลูกค้าพิมพ์ T01 ใน comment ไลฟ์ ระบบก็จะดูด keyword นี้มาสร้างเป็นออเดอร์ในระบบ ขั้นตอนการตั้งค่าไลฟ์ มีดังนี้ ตั้งค่า…

Continue Readingการตั้งค่าไลฟ์

การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า      การบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า เป็นการที่จะช่วยบันทึกว่าสินค้านั้นๆ เรามีการเก็บหรือตั้งไว้ที่ตรงไหนเพื่อให้ง่ายต่อการหยิบสินค้า เช่น ชั้นวางล็อค A ชั้น 3 โดยข้อมูลที่ตั้งสินค้าจะแสดงบนใบเตรียมสินค้าในขั้นตอนการแพ็กสินค้า โดยจะมีวิธีการบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า ดังนี้ 1. เข้าไปที่หน้าสินค้า 2. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการบันทึกที่ตั้งสินค้าและคลิกที่ “แว่นขยาย” เพื่อเข้าไปในหน้าสินค้า 3. คลิกปุ่ม “แก้ไขสินค้า” เพื่อเข้าไปใส่ข้อมูลที่ตั้งสินค้า 4. คลิกที่ "รายละเอียดเพิ่มเติม" 5. ใส่ข้อมูล “ที่ตั้งของสินค้า”…

Continue Readingการบันทึกตำแหน่งที่ตั้งสินค้า

การสร้างบาร์โค้ดสินค้า

การสร้างบาร์โค้ดสินค้า      บาร์โค้ดสินค้าในระบบชิปนิตี้จะใช้ในกรณีที่ สแกนบาร์โค้ดสินค้าสำหรับ          - ขายหน้าร้าน          - ขั้นตอนแพ็คสินค้า          - ค้นหาสินค้า      โดยสามารถสร้างได้ 2 วิธี คือ  …

Continue Readingการสร้างบาร์โค้ดสินค้า

การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์

การตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์      ร้านค้าสามารถตั้งค่า Prefix หน้าเลขออเดอร์ เพื่อใช้ในการแยกออเดอร์แต่ละคลังสินค้า หรือเพื่อแยกหัวบิลหรือใบเสร็จได้ โดยปกติการเรียงเลขที่ออเดอร์ในระบบ Shipnity จะเป็น 1 - 99 และจะเริ่มที่ A1 - A99 ไล่ตามตัวอักษรไปเรื่อยๆ * ในกรณีที่ทางร้านต้องการแก้ Prefix ตัวอักษรหน้าเลขออเดอร์ให้เป็นเฉพาะของทางร้านเอง สามารถตั้งค่าด้วยตัวเองได้ (แยกตัวอักษรตามคลังสินค้าได้) เช่น MS1 - MS99 …

Continue Readingการตั้ง Prefix หน้าเลขออเดอร์

การเพิ่มช่องทางการชำระเงิน

การเพิ่มช่องทางการชำระเงิน ทำได้ดังนี้ 1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. ไปที่ “ตั้งค่าร้านค้า” เลือกหมวดหมู่ “การชำระเงิน” 3. คลิกที่ “+ธนาคาร” เพื่อเพิ่มธนาคารที่ต้องการ ใส่ข้อมูลชื่อบัญชี และเลขบัญชีให้เรียบร้อย **การแจ้งโอนเงิน จำเป็นจะต้องเลือกธนาคารและชื่อบัญชีให้ตรงกับที่ตั้งไว้ในระบบทุกครั้ง เพื่อความถูกต้องในการแจ้งโอนเงินตามแบบของระบบ ธนาคารต่าง ๆ เช่น “ไทยพาณิชย์” เลือกธนาคาร และใส่ชื่อบัญชีให้สังเกตความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆ ได้ง่าย ตัวอย่างดังภาพ เสร็จแล้วใส่หมายเลขบัญชีธนาคาร และ “บันทึก” เงินสด…

Continue Readingการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน

ตรวจสอบเลขพัสดุ

การตรวจสอบเลขพัสดุ      การตรวจสอบเลขพัสดุของออเดอร์ต่างๆ สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. ตรวจสอบในลิงก์แจ้งโอนเงินที่ลูกค้าได้รับ เพื่อใช้ในการแจ้งโอนเงิน 2. สร้างลิงก์สำหรับให้ลูกค้าตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเอง ซึ่งมีวิธีการดังนี้      2.1 ไปที่หน้าตั้งค่า      2.2 คลิก “ตั้งค่าเซลเพจ” และคลิก “แก้ไข” ในหัวข้อลิงก์เซลเพจ      2.3 ใส่ชื่อ…

Continue Readingตรวจสอบเลขพัสดุ

รายงานผู้ใช้งาน (Admin)

รายงานผู้ใช้งาน      เป็นรายงานที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆ ของผู้ใช้งานหรือแอดมินในร้านค้า เช่น จำนวนการสร้างออเดอร์, จำนวนออเดอร์ที่แพ็ก, จำนวนออเดอร์ที่พิมพ์, จำนวนข้อความที่ตอบกลับลูกค้า, ยอดขาย และกำไร เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของร้านสามารถดูภาพรวมการทำงาน และสรุปยอดขายของแอดมินได้ง่ายยิ่งขึ้น วิธีการดูรายงานผู้ใช้งาน สามารถทำได้ ดังนี้  1. ไปที่หน้ารายงาน 2. เลือก "รายงานผู้ใช้งาน" 3. รายงานสรุปของผู้ใช้งาน จะแสดงรายละเอียดต่างๆ เช่น จำนวนออเดอร์ที่สร้าง จำนวนข้อความที่ตอบกลับ (ในหน้าแชท/ไลฟ์) ยอดขาย…

Continue Readingรายงานผู้ใช้งาน (Admin)

การรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ

การรวมออเดอร์คืออะไร?     การรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ จะเป็นการที่ลูกค้าคนเดียวกันได้ CF สั่งซื้อสินค้าใน Facebook Live ของร้านมาคนละช่วงเวลากัน หรือ คนละ Live เมื่อเปิดโหมดการใช้งานในส่วนนี้ระบบจะทำการรวมออเดอร์ให้เป็นออเดอร์เดียวกันให้อัตโนมัติ หากออเดอร์นั้นยังไม่ได้ชำระเงิน  การรวออเดอร์ Facebook live อัตโนมัติ สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าตั้งค่า เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” และเลือก “ออเดอร์” 3.…

Continue Readingการรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ

การเติมเครดิต

เครดิตคืออะไร?      เครดิตในระบบชิปนิตี้ คือ การเติมเงินเข้ามาในระบบเพื่อใช้เป็นค่าขนส่งในกรณีส่งผ่านระบบ (Shipnity Express) ,ตรวจสลิปอัตโนมัติ และส่งข้อความ SMS เมื่อมีการทำรายการดังกล่าว ระบบจะทำการตัดเครดิตที่เติมเข้ามาในระบบเป็นค่าบริการ ซึ่ง 1 บาท จะเท่ากับ 1 เครดิต      โดยเครดิต สามารถใช้ได้กับฟังก์ชันดังต่อไปนี้          - ใช้ส่งผ่านระบบ Shipnity…

Continue Readingการเติมเครดิต

เปิดใช้งานลิงก์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงิน

ลิงก์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินคืออะไร?      ลิงก์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงิน หรือ ลิงก์บิล เป็นลิงก์ที่ลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามสถานะออเดอร์ในระบบชิปนิตี้ได้เมื่อมีคำสั่งซื้อในระบบชิปนิตี้ ซึ่งในลิงก์จะแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อ สถานะออเดอร์เลขพัสดุ รวมถึงลูกค้าสามารถกรอกที่อยู๋และแนบสลิปการแจ้งโอนเงินในลิงก์ได้เลย      ลิงก์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงิน จะสามารถส่งให้ลูกค้าได้หลังเปิดใช้งาน และมีการเปิดออเดอร์ โดยเลือก Copy คำสั่งซื้อส่งให้ลูกค้า หรือกดส่งบิลให้ลูกค้าใน Inbox การเปิดใช้งานลิงก์แจ้งโอนเงินสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้ 1. ไปที่หน้าตั้งค่า 2. เลือก “ตั้งค่าลิงก์บิล” คลิก “เปิดใช้งานลิงก์บิล” เพื่อให้ลูกค้าชำระเงินผ่านลิงก์ได้ โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการเปิดใช้งานให้ในลิงก์แจ้งโอนเงินนี้ ประกอบด้วยอะไรบ้าง…

Continue Readingเปิดใช้งานลิงก์ให้ลูกค้าแจ้งโอนเงิน