ค่าใช้จ่าย

1. คลิก  ค่าใช้จ่าย  2. เลือกหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย     - ค่าใช้จ่ายในการขาย    คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย เช่น ค่าโฆษณา      - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการ เช่น ค่าจ้างพนักงาน                         …

Continue Readingค่าใช้จ่าย

ตั้งค่าการส่ง SMS / Email

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า 2. คลิก  ตั้งค่าการส่ง SMS / Email  3. เติมเครคิต SMS เพื่อส่ง SMS ข้อความละ 1.5 บาท (ข้อความละไม่เกิน 70 ตัวอักษร)     โดยคลิก  เติม Credit SMS     **ดูวิธีการเติมเงิน ได้ที่ เติม Credit 4. เลือกตั้งค่า ส่ง sms อัตโนมัติ เมื่อปิดรายการที่มีเบอร์โทรศัพท์…

Continue Readingตั้งค่าการส่ง SMS / Email

เติม Credit

  Credit ใช้ทำอะไรได้บ้าง? 1. ส่ง SMS ข้อความละ 1.5 บาท (ข้อความละไม่เกิน 70 ตัวอักษร) 2. จ่ายค่าส่งพัสดุ เช่น บริการ Dropoff ของไปรษณีย์ไทย เพื่อตัดเงินอัตโนมัติ 1. ไปที่หน้า ตั้งค่า   2. คลิก  เติม Credit  3. ใส่ข้อมูลและอัพโหลดหลักฐานการโอนเงินหรือสลิป แล้วคลิก  ยืนยันการโอนเงิน    4. ดูเครดิคคงเหลือจากข้อมูลร้านค้า…

Continue Readingเติม Credit

เพิ่มสินค้าย่อย ด้วย Excel (Export-Import Excel)

1. ไปที่หน้า สินค้า 2. คลิก Import/Export สินค้า 3. ถ้าต้องการเพิ่มสต็อกของสินค้าหลักและสินค้าย่อย ไปที่ สต็อก/สินค้าย่อย แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า   4. หลังจากเลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel  5. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมา ถ้าสินค้าไม่มีสินค้าย่อย Column ชื่อ name จะขึ้นว่า main    **Column inventory, reserved, และ available ใช้สำหรับดูรายงานสต็อกสินค้า เมื่อ export file และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้    **ห้ามแก้ไขชื่อ Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด  …

Continue Readingเพิ่มสินค้าย่อย ด้วย Excel (Export-Import Excel)

สร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่าน Excel

1. ไปที่หน้า สินค้า 2. คลิก Import/Export สินค้า 3. ถ้าต้องการเพิ่มสินค้า ไปที่ รายละเอียดสินค้า แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า 4. เลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel  5. เว้นช่อง column id ไว้ แล้วใส่รายละเอียดสินค้าตาม Column นอกจากนี้ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าก็ทำได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการ Save file    **รหัสสินค้าสินค้าหลักและสินค้าย่อย จะต้องไม่ซ้ำกัน  …

Continue Readingสร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่าน Excel