การแจ้ง/ตรวจหลักฐานการโอนเงิน

1. เมื่อลูกค้าโอนเงินมา ให้แจ้งโอนเงิน โดยคลิกแจ้งโอนเงิน

 ดูวิธีการตั้งค่าเลือกธนาคารได้ที่ เลือกธนาคาร

2.จากนั้นเลือกธนาคาร ใส่วันและเวลาที่โอนเข้ามา แล้วกด  บันทึก 

3. ให้กดยืนยันหรือปฏิเสธการแจ้งโอนเงินในขั้นตอนการตรวจหลักฐานการโอนเงินถ้าไม่มีขั้นตอนตรวจสอบการโอนเงินให้ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย

4. ถ้าเราต้องเลือกเฉพาะออเดอร์ที่ต้องการตรวจหลักฐานการโอนเงิน ให้เลือกเมนู ตรวจหลักฐานการโอนเงิน แล้วระบบจะแสดงเฉพาะออเดอร์ที่แจ้งโอนเงินแล้ว และรอตรวจหลักฐานการโอนเงิน

ดูวิธีการตั้งค่าตรวจหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ การสร้างรายการ

5. จากนั้นออเดอร์ที่รอตรวจหลักฐานการโอนเงินจะขึ้นมา พร้อมกับปุ่ม  ยืนยันทุกรายการ  และ เลือกธนาคาร ( สามารถคลิกเลือกธนาคารที่ต้องการตรวจสอบได้ )

6. ออเดอร์จะเรียงตามวันและเวลาที่แจ้งโอนเงิน (ออเดอร์ที่โอนเงินล่าสุดจะอยู่ด้านบน)

**หมายเหตุ: โดยถ้าหากลูกค้า มีการใช้สลิปโอนเงินซ้ำระบบจะมีการขึ้นแจ้งเตือนว่า หลักฐานการโอนเงิน ซ้ำกับออเดอร์ไหน

โดยทางร้านสามารถคลิก ที่ ตัวเลขออเดอร์เพื่อไปตรวจสอบได้