การแจ้ง/ตรวจหลักฐานการโอนเงิน

1. คลิก แจ้งโอนเงิน


2. เลือกธนาคาร, บันทึก (เช่น ยอดโอน),
วัน
เวลา แล้วคลิก  บันทึก 

   ** ดูวิธีการตั้งค่าธนาคาร ได้ที่ เลือกธนาคาร

3. เมื่อแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
สถานะออเดอร์จะเป็น โอนแล้ว