วิธีเพิ่มและลบค่าใช้จ่าย

การลงค่าใช้จ่ายคืออะไร?
     การลงค่าใช้จ่าย คือ การลงข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้า หรือใช้ในการดำเนินการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าโฆษณา ค่าแรงพนักงาน หรืออื่นๆ สามารถบันทึกลงในระบบได้ โดยค่าใช้จ่ายที่เราลงข้อมูลไปจะถูกบันทึกเเละปรากฏอยู่ในหน้ารายงานบนระบบนั่นเอง

วิธีการลงค่าใช้จ่ายทั่วไปสามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าออเดอร์ คลิก “ตัวเลือกจัดการออเดอร์” จากนั้นเลือก “ลงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม”

2. เลือกแถบเมนู “ค่าใช้จ่ายทั่วไป” แล้วกรอกรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   – สาขาที่จ่าย คือ เลือกคลัง/สาขา ได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของคลัง/สาขาใด
   – ผู้ขาย (Supplier)
   – หมวดหมู่ค่าใช้จ่าย
   – รหัสค่าใช้จ่าย
   – ชื่อค่าใช้จ่าย 
   – ค่าใช้จ่าย
   – วันที่
   – หมายเหตุ

3. สามารถแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ใบเสร็จ หรือเอกสารค่าใช้จ่าย โดยคลิก “เพิ่มรูป” เสร็จแล้วคลิก “บันทึก”

4. หากต้องการดูรายการค่าใช้จ่ายที่ใส่ลงในระบบ สามารถดูได้ที่หน้าประวัติ

5. เลือกฟิลเตอร์ “รายการค่าใช้จ่าย”

6. สามารถเลือกดูตามคลังสินค้า หรือช่วงวันที่ ที่ต้องการดูข้อมูลได้ เเละสามารถกด ส่งออกข้อมูล Export เป็นไฟล์ Excel เพื่อดูรายการค่าใช้จ่ายรวมได้

  1. ด้านขวามือ สามารถกด “ลบ” ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องการ หรือมีการลงข้อมูลผิดพลาดได้เลย

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity