สร้างออเดอร์

1. คลิก  สร้างออเดอร์ 

2. เลือกผู้จำหน่าย คือ owner หรือ ตัวแทนจำหน่าย

3. เลือกสินค้า โดยคลิก  เพิ่มสินค้า 

4. เลือกสินค้า โดย Search ชื่อสินค้า แล้วเลือกสินค้าย่อย จากนั้นเลือกราคา  มี 2 แบบ คือ ราคาปลีก และ ราคาส่ง

5. เพิ่มสินค้าในออเดอร์ได้อีก โดยคลิก  เพิ่มสินค้า 

6. หากต้องการลบสินค้า ให้คลิกตามรูป

7. หากต้องการใส่ส่วนลด ทางระบบมี 3 แบบ คือ ราคา,เปอร์เซ็นต์,และต้นทุน

8. เลือกแบบส่วนลด แล้วใส่จำนวนจากนั้นระบบจะคำนวณยอดรวมให้

9. เลือกช่องทางการจัดส่ง

10. เลือกวิธีการจัดส่ง มี 2 แบบ คือ Dropoff และ จัดส่งเอง

11. ถ้าต้องการส่งสรุปคำสั่งซื้อให้ลูกค้า ให้คลิก  สรุปคำสั่งซื้อ หรือสามารถคลิก  บันทึก  ได้เลย

12. คลิก  copy  เพื่อคัดลอกคำสั่งซื้อทั้งหมดให้ลูกค้า
แล้วคลิก  
close

13. หากมีหมายเหตุ ให้ใส่รายละเอียดในช่องหมายเหตุ

14. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จ คลิก  บันทึก 

15. ในหน้าออเดอร์ สามารถแก้ไขชื่อลูกค้าเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ในหน้าออเดอร์ได้

16. หากต้องการแก้ไขข้อมูลของออเดอร์ ให้คลิก แก้ไขจากนั้นจะไปที่หน้าสร้าง

ออเดอร์ แล้วคลิก  บันทึก