สร้าง Supplier

เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ขายและใส่ Supplier ในขั้นตอนการสร้างสินค้า ทำได้ 3 แบบ

แบบที่ 1

1. คลิก  เพิ่มSupplier 

2. ใส่รหัสผู้ขาย และชื่อผู้ขาย จากนั้นกด  บันทึก 

แบบที่ 2

1. ไปที่หน้า ผู้ติดต่อ แล้วเลือก  ผู้ขาย

2. สร้าง Supplier โดยคลิก  +ผู้ขายใหม่ 

3. ใส่ข้อมูลของSupplier (รหัสผู้ขาย, ชื่อผู้ชาย,เบอร์โทรศัพท์,อีเมล์, ที่อยู่ผู้ขาย, และ รายละเอียดเพิ่มเติม) แล้วคลิก  บันทึก 

แบบที่ 3

1. คลิก  +สร้าง Supplier 

2. จากนั้นก็ใส่ข้อมูล Supplier แล้วกด  บันทึก 

หากต้องการดูรายงานของ Supplier ให้คลิกไปที่ชื่อ Supplier ก็จะดูข้อมูลทั่วไปของ Supplier ได้เลย