การสร้างใบโอนสินค้าระหว่างคลัง

ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง คืออะไร?
   ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง เป็นเอกสารเพื่อบันทึกรายการและจำนวนสินค้าที่จะย้ายระหว่างคลัง ซึ่งเป็นการโอนย้ายสินค้าระหว่างกันภายในกิจการหรือระหว่างสาขา

ใบโอนสินค้าระหว่างคลัง ในระบบ Shipnity
     ใบโอนสินค้าระหว่างคลังในระบบ Shipnity จะนำมาใช้ในกรณีที่ร้านค้าต้องการย้ายสต็อกสินค้าระหว่างคลังหรือสาขา ซึ่งทางร้านจะสามารถสร้างรายการย้ายสต็อกและออกใบโอนสินค้าระหว่างคลัง เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการย้ายสต็อกสินค้าได้ และเมื่อร้านค้าอนุมัติการย้ายสต็อก ระบบจะทำการลดสต็อกสินค้าในคลังต้นทาง และเพิ่มสต็อกไปยังคลังปลายทางให้

วิธีการสร้างใบโอนสินค้าระหว่างคลัง ในระบบ Shipnity สามารถทำได้ดังนี้

1. ไปที่หน้า “สินค้า”

2. คลิกที่ “ตัวเลือกจัดการสินค้า” แล้วเลือก “จัดการสินค้าสต็อกสินค้า”

3. เลือกเมนู “ย้ายสต็อก”

4. ในหน้าของการย้ายสต็อก ให้คลิก “+ย้ายสต็อก”

5. เลือก “คลังต้นทาง” และ “คลังปลายทาง” ที่ต้องการย้ายสต็อกสินค้า

6. สามารถติ๊ก “ออกใบกำกับภาษี” ได้ ในกรณีที่การย้ายสต็อกสินค้านี้เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างคลังหรือสาขา จะมีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%) ราคาขายสินค้า และสามารถออกใบกำกับภาษีให้คลังปลายทางได้

     – หากที่อยู่ของคลังปลายทางที่ใช้ออกใบกำกับภาษีเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่คลัง สามารถติ๊ก “ใช้รายละเอียดเดียวกับคลัง” ได้เลย แต่หากเป็นที่อยู่คนละที่อยู่กับที่อยู่คลัง สามารถกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้เลย

7. เลือกสินค้าที่ต้องการย้ายสต็อก โดยคลิกปุ่ม “+เพิ่มสินค้า” โดยจะแสดงรายการสินค้าที่มีอยู่ในคลังต้นทาง

8. เลือกสินค้าและจำนวนที่ต้องการย้ายสต็อกได้เลย เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิก “ยืนยัน”

9. ในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติม สามารถใส่ “หมายเหตุ” ได้

10. ด้านขวามือจะมีสรุปราคาขายของสินค้าที่จะย้ายสต็อก และแสดงต้นทุนสินค้า หากมีการติ๊กออกใบกำกับภาษีจะแสดงบรรทัด
Vat 7% ขึ้นมาด้วย

11. สามารถเปิดฟังก์ชัน “อนุมัติทันที” ให้อนุมัติใบโอนสินค้าระหว่างคลังทันทีเมื่อคลิกบันทึก
ถ้าเปิดให้อนุมัติทันทีที่บันทึก ระบบจะย้าย
ใบโอนสินค้าระหว่างคลังไปอยู่ที่สถานะอนุมัติเรียบร้อยและจะเพิ่มสต็อกที่คลังปลายทางให้เลยทันที

12. จากนั้นคลิก “บันทึก”

เมื่อสร้างรายการย้ายสต็อกเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดของคำสั่งซื้อ

  • หากไม่ได้เปิดให้ “อนุมัติทันที” เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก “อนุมัติ” เพื่ออนุมัติและย้ายสต็อกไปยังคลังปลายทางได้ หรือถ้าไม่อนุมัติ สามารถคลิกที่ปุ่ม “ไม่อนุมัติ” ได้เลย
  • สามารถคลิก “แก้ไขข้อมูล” เพื่อแก้ไขข้อมูลผู้ขาย สินค้า และหมายเหตุได้
    *กรณีที่มีการอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ
    ใบโอนสินค้าระหว่างคลังไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขสินค้าได้
  • สามารถพิมพ์ใบโอนสินค้าระหว่างคลังรายการนี้ได้ โดยคลิกที่ “พิมพ์เอกสาร”
  • สามารถดูประวัติการสร้าง หรือแก้ไขคำสั่งซื้อ ได้ที่ปุ่ม “Logs”

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity