การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

1. ไปที่หน้า “ตั้งค่า” และ เลือกเมนู “การรับบัตรเครดิต”


2. ในหน้าตั้งค่าการรับบัตรเครดิตของร้าน
จะมีรายละเอียดทางด้านขวา

 


 

นอกจากนี้ยังตั้งค่าเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เก็บจากลูกค้าได้

4. ไปที่ตั้งค่าการรับบัตรเครดิตจากลูกค้า แล้วเลือกเปิดรับบัตรเครดิตจากลูกค้าทางลิงค์/website”5. ใส่ข้อมูล เลือกธนาคาร ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
และสาขา แล้วคลิก  บันทึก 

 

การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตต้องให้ลูกค้าชำระเงินผ่านลิงค์จากคำสั่งซื้อ 

สามารถตั้งค่าเปิดใช้งานออเดอร์แบบ Link ได้ที่ ตั้งค่าเปิดใช้งานลิงค์สำหรับลูกค้า

 

ดูวิธีการสร้างออเดอร์แบบใช้ Link ได้ที่ สร้างออเดอร์แบบใช้ Link

 

 ค่าธรรมเนียม 

อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต คิดจากยอดรายได้ในอัตรา ร้อยละ 3.15 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นร้อยละ 3.3705)

 ข้อตกลงการโอนยอดรายได้ 

Shipnity จะสรุปยอดรายได้ของร้านค้าทุก 15 วัน โดยแจ้งสรุปยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 1-15 ของเดือน ให้กับร้านค้าในวันที่ 20 ของเดือน และโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 25 ของเดือน
โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 25 ของเดือน ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป สำหรับยอดรายได้ของร้านค้าที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 16-30 หรือ 31 ของเดือน shipnity จะสรุปยอดรายได้ให้กับร้านค้าในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปและโอนยอดรายได้ดังกล่าวหลังจากหักค่าธรรมเนียมแล้วให้กับร้านค้าในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป โดยนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่ร้านค้าแจ้งมา แต่หากวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ยอดรายได้จะถูกนำฝากเข้าบัญชีของร้านค้าในวันทำการถัดไป

* ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 0-25 บาท คิดตามอัตราจริงที่ทางธนาคารเรียกเก็บ

การเช็คประวัติการโอนเงินค่าบัตรเครดิต

และสามารถดูประวัติการโอนเงินค่าบัตรเครดิตคืนได้ที่ “ประวัติ” และเลือก เป็น “การจ่ายบัตรเครดิต