การจัดหมวดหมู่ลูกค้า1. ไปที่หน้า ผู้ติดต่อ
2. เลือกผู้ติดต่อเป็น ลูกค้า ในหน้าจัดการลูกค้า
แล้วเลือก 
จัดการหมวดหมู่ลูกค้า 3. ในหน้าจัดการหมวดหมู่ลูกค้า
สามารถเพิ่มหมวดหมู่ของลูกค้า โดยคลิก 
+พิ่มหมวดหมู่ 4. จากนั้นใส่ ชื่อหมวดหมู่ลูกค้า และ Description ตามต้องการ แล้วกด  บันทึก 
5. เลือกสินค้าให้กับแต่ละหมวดหมู่ลูกค้า โดยคลิก  จัดการราคาสินค้า 6. ในหน้าจัดราคาสินค้าในหมวดหมู่ลูกค้า ให้คลิก  +เพิ่มสินค้า 
7. เลือกสินค้าที่ต้องการ ในวงเล็บคือราคา
และใส่ราคาสำหรับลูกค้าในหมวดหมู่นี้ แล้วกด 
บันทึก 


   ถ้าหากต้องการเพิ่มสินค้าทีละอย่างในหมวดหมู่สินค้า
ให้คลิก 
 +พิ่มสินค้า 


8. นอกจากนี้ยังเพิ่มสินค้าหลายอันพร้อมกันในหมวดหมู่ลูกค้า โดยใช้ Excel ได้ โดยคลิก  Import
ด้วย Excel 


9. สามารถเพิ่มหรือแก้ไขสินค้าด้วย Excel โดยใส่ราคาที่ต้องการให้
Column ของ custom_price เพื่อความสะดวกรวดเร็วอีกด้วย 


   แล้วกด  Import  file เข้ามา


10. ถ้าต้องการลบสินค้าในหมวดหมู่ลูกค้านี้
ให้คลิกเครื่องหมายตามรูป
11. ถ้าต้องลบหมวดหมู่ลูกค้า โดยคลิก
เครื่องหมายตามรูป


12. เลือกหมวดหมู่ลูกค้าจะอยู่ในขั้นตอนการสร้างออเดอร์