การจัดหมวดหมู่ลูกค้า

     การจัดหมวดหมู่ลูกค้า สามารถทำได้ในกรณีที่ทางร้านต้องการให้ราคาพิเศษกับกลุ่มลูกค้านี้ เช่น เสื้อสีขาว ตัวละ 250 บาท ถ้าลูกค้าที่อยู่ในกลุ่ม vip สั่งซื้อสินค้านี้ จะได้ราคาพิเศษที่ 230 บาท

การจัดการหมวดหมู่ลูกค้า
     1. การสร้างหมวดหมู่ลูกค้า  คลิก 
     2. การจัดการสินค้าในหมวดหมู่ มี 3 วิธี ดังนี้
         – เพิ่มสินค้าทีละรายการ  คลิก
         – Import สินค้าตามราคาส่ง  คลิก
         –
เพิ่มสินค้าทีละหลายรายการด้วย Excel  คลิก
     3. การเพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่  คลิก

การสร้างหมวดหมู่ลูกค้า

1. สร้างสินค้าให้เรียบร้อย : สามารถดูวิธีการสร้างสินค้าได้โดย คลิก 

2. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

3. เลือกแถบลูกค้า คลิกจัดการลูกค้าเพิ่มเติม จากนั้นเลือก “จัดการ Tag และหมวดหมู่ลูกค้า”

4. เลือกแถบ “หมวดหมู่ลูกค้า”

5. คลิก “เพิ่มหมวดหมู่”

6. ใส่ชื่อหมวดหมู่ลูกค้า และรายละเอียด เสร็จแล้วคลิก “ยืนยัน”

7. เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถดูชื่อหมวดหมู่ รายละเอียด จำนวนลูกค้าในหมวดหมู่ และสามารถเลือกลบหมวดหมู่ลูกค้านี้ได้

     – สามารถแก้ไขชื่อหมวดหมู่ และรายละเอียดได้ โดยคลิกที่รูปดินสอ

     – สามารถลบหมวดหมู่ลูกค้าได้ โดยคลิกที่รูปถังขยะ

การจัดการสินค้าในหมวดหมู่
วิธีการเพิ่มสินค้า และตั้งราคาสินค้าในหมวดหมู่มี 3 วิธี ดังนี้
     1. เพิ่มสินค้าทีละรายการ  คลิก
     2.
Import สินค้าตามราคาส่ง  คลิก
     3.
เพิ่มสินค้าทีละหลายรายการด้วย Excel  คลิก

วิธีที่ 1 เพิ่มสินค้าทีละรายการ

  1. ไปที่แถบหมวดหมู่ลูกค้า คลิก “จัดการราคาสินค้า”

2. คลิก “+เพิ่มสินค้า”

3. เลือกสินค้าที่ต้องการ และสามารถใส่ราคาพิเศษได้ที่ช่อง “ราคาสำหรับลูกค้าในหมวดหมู่นี้” เสร็จแล้วคลิก “ยืนยัน”

วิธีที่ 2 Import สินค้าตามราคาส่ง

  1. คลิก “Import สินค้าตามราคาส่ง”

2. เลือกราคาส่ง จากนั้นคลิก “ยืนยัน” ระบบจะ Import สินค้าตามราคาส่งที่ตั้งไว้เข้ามาในหมวดหมู่

วิธีที่ 3 เพิ่มสินค้าทีละหลายรายการด้วย Excel

  1. คลิก “แก้ไขสินค้าในหมวดหมู่ลูกค้า”

2. คลิก “เลือกสินค้า”

3. เลือกสินค้าที่ต้องการเพิ่มเข้ามาในหมวดหมู่ โดยสามารถค้นหาสินค้าตามหมวดหมู่สินค้าได้ เมื่อเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้ว
คลิก “ยืนยัน”

4. ในตารางจะแสดงข้อมูลสินค้า
     product_id : ไอดีสินค้า
     
product_itemcode : รหัสสินค้า
     
product_name : ชื่อสินค้า 
     
product_price : ราคาสินค้า
     
custom_price : ราคาพิเศษของลูกค้าหมวดหมู่นี้
โดยสามารถแก้ไขราคาพิเศษให้กับลูกค้าได้ในคอลัมน์ “custom_price”

5. เมื่อแก้ไขราคาเรียบร้อยแล้ว คลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อตรวบสอบข้อมูล

6. จากนั้นคลิก “บันทึก” หรือหากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลสามารถคลิก “แก้ไขข้อมูล” เพื่อแก้ไขราคาสินค้าได้

หรือหากมีการเพิ่มสินค้าในหมวดหมู่ไว้แล้ว และต้องการแก้ไขราคาสินค้า สามารถทำได้ดังนี้

  1. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

2. เลือกแถบลูกค้า คลิกจัดการลูกค้าเพิ่มเติม  จากนั้นเลือก “จัดการ Tag และหมวดหมู่ลูกค้า”

3. เลือกแถบ “หมวดหมู่ลูกค้า”

4. คลิก “จัดการราคาสินค้า”

5. คลิก “แก้ไขสินค้าในหมวดหมู่ลูกค้า”

6. ในตาราง Excel จะแสดงข้อมูลสินค้าในหมวดหมู่ขึ้นมา จะสามารถแก้ไขราคาพิเศษได้ในคอลัมน์ “custom_price”

7. เมื่อแก้ไขราคาเรียบร้อยแล้ว คลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อตรวบสอบข้อมูล

8. จากนั้นคลิก “บันทึก”
หรือหากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูลสามารถคลิก “แก้ไขข้อมูล” เพื่อแก้ไขราคาสินค้าได้

การเพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่
วิธีการเพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่มี 2 วิธี ดังนี้
     1. เพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่จากหน้าผู้ติดต่อ
     2. เพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่จากการสร้างออเดอร์

วิธีที่ 1 เพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่จากหน้าผู้ติดต่อ

  1. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

2. เลือกแถบลูกค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิก “แก้ไข”

3. เลือกหมวดหมู่ให้ลูกค้า

4. จากนั้นคลิก “บันทึก”

5. เมื่อสร้างออเดอร์ จะสามารถเลือกใส่ชื่อ ที่อยู่ตามลูกค้าที่เพิ่มลงในหมวดหมู่ลูกค้าไว้ได้ และเลือกหมวดหมู่ลูกค้าที่ต้องการ เมื่อเพิ่มสินค้าจะได้เป็นราคาพิเศษตามที่ตั้งไว้ทันที

วิธีที่ 2 เพิ่มลูกค้าในหมวดหมู่จากการสร้างออเดอร์

  1. ไปที่หน้าออเดอร์

2. คลิก “+สร้างออเดอร์”

3. กรอกข้อมูลลูกค้าใหม่ และเลือกหมวดหมู่ เมื่อใส่ข้อมูลลูกค้าและเลือกสินค้าเรียบร้อย จากนั้นคลิก “สร้างออเดอร์”

4. ระบบจะทำการสร้างลูกค้าในระบบให้ในหน้าผู้ติดต่อ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity