สินค้าชำรุด


1. ไปที่ Shipnity แล้วคลิก +ค่าใช้จ่าย 
2. เลือกเมนู สินค้าชำรุด
3. จากนั้นคลิก  ค้นหา  สินค้าที่ต้องการ
4. เลือกสินค้าชำรุดที่ต้องการ
5. คลิก  –  เลือกสินค้าที่ชำรุดตามรูป
6. จากนั้นใส่จำนวนสินค้าชำรุดไม่เกินจำนวนสต๊อกที่มีอยู่
ใส่วันที่หักบัญชี แล้วคลิก  บันทึก 
7. สามารถดูรายการของเสียหรือสินค้าชำรุด
ได้ในหน้า ประวัติ โดยเลือกเมนู ของเสีย