ลบออเดอร์ด้วย Excel (New)

การลบออเดอร์ด้วย Excel
     จะเป็นการลบออเดอร์ครั้งละหลายๆ รายการ โดยจะสามารถลบออเดอร์ตามคลังสินค้าได้ ซึ่งจะช่วยให้ร้านค้าทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

วิธีการลบออเดอร์ด้วย Excel (ฉบับ VDO)

วิธีการลบออเดอร์ด้วย Excel สามารถทำได้ดังนี้

1. ไปที่หน้าออเดอร์

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. คลิก “ตัวจัดการออเดอร์” จากนั้นเลือก “จัดการออเดอร์ด้วย Excel”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

3. เลือกแถบ “ลบออเดอร์”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

4. สามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการให้แสดงใน Excel ได้ โดยคลิก “เลือกหัวข้อที่ต้องการแสดงผล”
– เมื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการแสดงผลเรียบร้อยแล้ว คลิก “ยืนยัน”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด
shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

5. เลือก “คลังสินค้า” ต้องการลบออเดอร์

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

6. จากนั้นคลิก “เลือกออเดอร์ที่ต้องการ Import” เพื่อเลือกออเดอร์

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

7. เลือกออเดอร์ที่ต้องการลบ และคลิก “ยืนยัน”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

8. คลิก “ดูตัวอย่าง” เพื่อตรวจสอบรายการออเดอร์ที่จะถูกลบ

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

9. เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว คลิก “ลบออเดอร์”
– หากต้องการแก้ไขออเดอร์ที่ต้องการลบ สามารถคลิก “แก้ไขข้อมูล” เพื่อกลับไปแก้ไขได้

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity