ลบสินค้า

1. เลือกเมนู   “สินค้า”  จากนั้นเลือกรายการสินค้าที่ต้องการจะลบ


2. เลือกเมนู  ลบสินค้า