รายงานอย่างละเอียด

1. ไปที่หน้า รายงาน

2. คลิก  รายงานอย่างละเอียด 

3. คลิกเลือกดูรายการแบบทั้งหมดหรือเฉพาะรายการที่ปิดแล้วได้

   **ยอดขายในสรุปรายสินค้า คือ ยอดขายที่หักส่วนลดแล้ว แต่ไม่รวมค่าส่ง    

4. คลิกเลือกดูรายงานแบบ ทั้งหมด รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวันได้

5. เลือกดูรายงานแบบช่วงเวลาได้ โดยใส่วันที่แล้วค้นหา

สรุปรายสินค้า

สามารถพิมพ์รายงานเป็นรูปแบบ Excel ได้ โดยคลิก  Export 

ยอดขายในแต่ละธนาคาร

 

ยอดขายจากช่องทางการติดต่อต่างๆ


เปรียบเทียบจำนวนชิ้นที่ขายได้ของแต่ละหมวดหมู่


จำนวนขิ้นจากช่องทางการติดต่อต่างๆ


เปรียบเทียบยอดขายของแต่ละหมวดหมู่สินค้า

** คลิกแต่ละส่วนของวงกลม เพื่อดูเปอร์เซ็นต์อย่างละเอียด


ยอดขายแต่ละจังหวัด