เลือกและปริ้นใบปะหน้ากล่อง Dropoff ได้หลายแบบ

1.ไปที่เมนู “ตั้งค่า” แล้วเลือก “ตั้งค่าใบเสร็จ”2. ที่เมนู “ ขนาดใบแปะกล่อง Dropoff” 
   สามารถเลือกได้ว่าจะปรับขนาดใบปะหน้าเป็นขนาด Letter หรือ A5  จากนั้นกด     บันทึก   


3. เมื่อลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาแล้วแม่ค้าต้องการส่งของแบบ Dropoff 

    ดูรายละเอียดวิธีส่งแบบ Dropoff :   ออเดอร์ที่ส่งแบบ Dropoff

4.เมื่อสร้างออเดอร์ที่ส่งแบบ Dropoff แล้ว ลูกค้าโอนเงินมาแล้ว ให้กด “ยืนยันการส่งของ”
5. จะมีหน้าต่าง Pop up ขึ้นมา ให้กด “ยืนยันการส่ง” 6. เมื่อต้องการปริ้นปะหน้ากล่อง ให้กด   “พิมพ์แล้ว” 
    ระบบขึ้นหน้าใบปะหน้ากล่องหลายๆแบบมาให้ 
    ในกรณีส่งแบบ Drop off จะมีแบบใบปะหน้ากล่อง 2 แบบ คือ 
    – ใบส่ง Dropoff 

    – ใบส่ง Dropoff + ใบเสร็จ 

ซึ่งทั้ง 2 แบบมีขนาด 

     -Letter

     – A57.   ขนาดLetter

7.1 รูปแบบ ใบส่ง Dropoff   ขนาดLetter ( เมื่อเทียบกับ A4 )


เมื่อเทียบกับ A4 

7.2 รูปแบบ ใบส่ง Dropoff + ใบเสร็จ ขนาด Letter  ( เมื่อเทียบกับ A4 )เมื่อเทียบกับ A4 8. ขนาด A5

8.1 รูปแบบ ใบส่ง Dropoff   ขนาด A5เมื่อเทียบกับ A4 


8.2 รูปแบบ ใบส่ง Dropoff + ใบเสร็จ ขนาด A5เมื่อเทียบกับ A4