สร้างสินค้าและแก้ไขสินค้าผ่าน Excel

1. ไปที่หน้า สินค้า
2. คลิก Import/Export สินค้า
3. ถ้าต้องการเพิ่มสินค้า ไปที่ รายละเอียดสินค้า แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า
4. เลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel 

5. เว้นช่อง column id ไว้ แล้วใส่รายละเอียดสินค้าตาม
Column นอกจากนี้ถ้าต้องการแก้ไขรายละเอียดสินค้าก็ทำได้ในขั้นตอนนี้ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้ทำการ Save file

   **รหัสสินค้าสินค้าหลักและสินค้าย่อย จะต้องไม่ซ้ำกัน

   **ห้ามแก้ไขชื่อ
Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด
   **ควร
Import ไฟล์ที่ทำการเพิ่มสินค้า (มี row ที่
Column id เว้นว่างไว้) เพียง 1 ครั้ง
ถ้า
Import
อีกรอบ จะทำให้มีสินค้าซ้ำ
6.จากนั้นอัพโหลดโดยการเลือกไฟล์  แล้วคลิก  Import 

7. ดูรายละเอียดสินค้าได้ที่หน้า สินค้า