การแก้ไขออเดอร์ (ที่ปิดรายการแล้ว)

     กรณีที่ปิดรายการออเดอร์ไปแล้วต้องการแก้ไขข้อมูลออเดอร์ สามารถแก้ไขออเดอร์ หรือลบออเดอร์ที่ปิดรายการไปแล้วสามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้า “ออเดอร์”

2. เลือกสถานะออเดอร์เป็น “ส่งของแล้ว”

      – หากต้องการลบออเดอร์ เลือกออเดอร์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “จัดการออเดอร์” จากนั้นคลิกที่ปุ่มรูปถังขยะ และคลิก “ลบออเดอร์” 

      – คลิกปุ่ม “ลบออเดอร์” เพื่อยืนยันการลบออเดอร์

      – หากต้องการแก้ไขเลขพัสดุ และค่าใช้จ่าย เลือกออเดอร์ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “จัดการออเดอร์”
และคลิก “ยกเลิกปิดรายการ”

       – สามารถแก้ไขเลขพัสดุ และค่าใช้จ่าย เมื่อแก้ไขเสร็จข้อมูลเสร็จ คลิก “ปิดรายการ”

      – หากต้องการแก้ไขชื่อ ที่อยู่ลูกค้า เพื่อออกใบกำกับภาษี สามารถคลิกไอคอนดินสอ เพื่อทำการแก้ไข

   – สามารถติ๊ก “ออกใบกำกับภาษี” และกรอกข้อมูลสำหรับออกใบกำกับภาษี เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้คลิก “บันทึก”
(กรณีใช้ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษีเป็นที่อยู่เดียวกับที่อยู่สำหรับจัดส่ง สามารถติ๊ก “ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ลูกค้า” ได้เลย)

      – หากต้องการแก้ไขรายการสินค้า ให้เลือกออเดอร์ที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “จัดการออเดอร์”
และคลิก “ยกเลิกปิดรายการ”

      – ออเดอร์จะกลับมาอยู่ในสถานะ “รอส่ง” จากนั้นให้คลิกไอคอนดินสอ เพื่อทำการแก้ไขสินค้าในออเดอร์

     – สามารถทำการแก้ไขรายการสินค้าได้เลย เมื่อแก้ไขรายการสินค้าในออเดอร์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “บันทึก”

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity