รายการค่าใช้จ่าย

1. ไปที่หน้า ประวัติ
2. คลิก  รายการค่าใช้จ่าย 
3. สามารถคลิกเลือกดูจากหมวดหมู่ต่างๆได้
4. หากต้องการพิมพ์รายการ ให้คลิก  Export to
Excel 

5. ค้นหาชื่อรายการได้ในช่องค้นหา
6. หากต้องการลบรายการ ให้คลิก  ลบ