การ Export ข้อมูลลูกค้า

การ Export ข้อมูลลูกค้า 

     การสร้างออเดอร์ในระบบ Shipnity ระบบจะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าไว้ ซึ่งทางร้านค้าสามารถเข้ามาดูข้อมูลและประวัติการสั่งซื้อของลูกค้าย้อนหลังได้ หรือหากทางร้านค้าต้องการนำข้อมูลลูกค้าไปทำรายงานต่อ สามารถเข้ามา Export ข้อมูลจาก Shipnity ออกไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำข้อมูลที่มีไปทำรายงานต่อได้ 

ข้อมูลลูกค้าสามารถดึงประวัติออกมาเพื่อดูรายละเอียดลูกค้า และยอดสั่งซื้อสินค้าได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้า “ผู้ติดต่อ”

2. สามารถเลือกฟิลเตอร์ได้ว่าต้องการดูข้อมูลลูกค้าจาก “ยอดขายในช่วง” ซึ่งจะเป็นการเลือกดูรายชื่อลูกค้าที่มีการสั่งซื้อเข้ามาในระบบในช่วงเวลาที่เลือก หรือ “ลูกค้าที่สร้างในช่วง” ซึ่งจะเป็นรายชื่อลูกค้าที่มีการสร้างในระบบใหม่ในช่วงวันเวลาที่เลือก ได้เลย

3. เมื่อเลือกฟิลเตอร์และช่วงเวลาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ “Export File”

4. เมื่อ Export ข้อมูลลูกค้าออกมาแล้วจะได้ตัวอย่างไฟล์ Excel ดังภาพ

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity