การ Filter ออเดอร์

 1. ไปที่หน้า “ออเดอร์”

2. คลิกปุ่ม “Filter”

3. สามารถเลือก Filter ออเดอร์ได้ตามช่วงวัน, ช่องทางการขาย, ประเภทออเดอร์, ช่องทางการขนส่ง, Tag ลูกค้า
หรือสินค้าในออเดอร์  โดยจะเลือกเป็นเลือกเฉพาะ หรือยกเว้นได้

      – เลือกเฉพาะ หมายถึง เลือกดูออเดอร์เฉพาะ Filter ที่ทางร้านเลือก
      – ยกเว้น หมายถึง เลือกดูออเดอร์ทุกออเดอร์ ยกเว้นที่ Filter

4. คลิก “Apply” หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลเป็นออเดอร์ที่ได้ทำการค้นหาขึ้นมา

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity