ราคาค่าส่งผ่านระบบ Flash Express

อัพเดต!! 

ราคาค่าส่งผ่านระบบขนส่ง Flash Express

และเปลี่ยนวิธีการคำนวณค่าส่ง

จากปกติ จะคำนวณราคาจากน้ำหนัก เพียงอย่างเดียว

เป็นคำนวณราคาจากน้ำหนัก และ ขนาดของพัสดุ

**มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563

โดยมีรายละเอียดราคาใหม่ดังนี้

วิธีการคิดขนาด: กว้าง + ยาว + สูง = ขนาดพัสดุ

หมายเหตุ: ปริมณฑล คือ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ

** ข้อควรระวัง ในพื้นที่ห่างไกล จะมีค่าขนส่งเพิ่มเติม อีก 50 บาท/ชิ้น