การใช้งานลิงค์สำหรับลูกค้า


ลูกค้าสามารถใส่ข้อมูล แจ้งโอนเงิน และเช็คสถานะออเดอร์ด้วยตนเองได้จากลิงค์ในคำสั่งซื้อ


1. หลังจากเจ้าของร้านส่งลิงค์คำสั่งซื้อมาให้แล้ว
จากนั้นลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆด้วยตนเอง
2. ขั้นตอนนี้จะเป็นสถานะ กรุณากรอกชื่อที่อยู่
โดย
ลูกค้าใส่ข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร Email  

   แล้วคลิก  บันทึก 
3. ลูกค้าสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเอง โดยคลิก  แก้ไข 
4. จากนั้นจะเป็นขั้นการแจ้งโอนเงิน
เลือกธนาคารโอนเงิน ยอดโอน วันเวลา พร้อมกับแนบไฟล์รูปหลักฐานการโอนเงิน 

   แล้วคลิก  บันทึก 

   ขั้นตอนนี้จะเป็นการแจ้งโอนเงินผ่านธนาคาร5. จากนั้นสถานะออเดอร์จะเปลี่ยนเป็น กำลังจัดเตรียมสินค้า
หลังจากเจ้าของร้านส่งของแล้ว สถานะจะเป็น จัดส่งสินค้าเรียบร้อย
6. หลังจากเจ้าของตรวจสอบการชำระเงินแล้ว สถานะออเดอร์จะเป็น กำลังจัดเตรียมสินค้า

 

7. ถ้าต้องการเปิดรับการชำระด้วยบัตรเครดิต ทำได้โดยตั้งค่าการชำระผ่านบัตรเครดิต 

   **ได้ที่ การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต