ปิดออเดอร์ Kerry Easy Ship

ส่วนของ Kerry Express 

1.สมัครสมาชิกหน้าเว็ปของ Kerry จากนั้นเลือกอีซี่ชิป


2. หากเป็นสมาชิกอยู่แล้ว ให้เข้าสู่ระบบได้เลย หากยังไม่เป็นสมาชิก ให้กด   สมัครใช้งานฟรี   


3.เมื่อสมัครแล้ว ให้กด “ข้อมูลของผู้รับ”

4.  ไปที่ช่อง   อัพโหลดไฟล์    จากนั้นกด  “ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง”

5. เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว เราจะได้ไฟล์จาก Kerry ชื่อ “KerryExpressImportTemplate”ส่วนของ Shipnity 

6. ไปที่เมนู “ประวัติ” จากนั้นกด “Export Kerry”

2. เราจะได้ไฟล์ Kerry มา ให้เก็บไว้ก่อน

3. เมื่อเราได้ไฟล์ทั้งจาก Kerry และ Shipnity แล้ว 

3.1  ให้เรานำรายการจาก “Export Kerry” ของ Shipnity (ชื่อไฟล์ kerry.xls) ซึ่งมีรายการลูกค้าของเรา นำไปคัดลอกลงในไฟล์ของ Kerry
(ชื่อไฟล์ KerryExpressImportTemplate”) เราสามารถคัดลอกไฟล์ลูกค้าจากระบบ Shipnity มาลงในไฟล์ Kerry ได้เลยเพราะคอลัมน์เรียงเหมือนกัน 

3.2 จะได้รูปแบบไฟล์่ที่แสดงรายการลูกค้าจากระบบ Shipnity ที่อยู่ในฟอร์มของ Kerry  จากนั้นบันทึกไฟล์

 


4. นำไฟล์จากข้อ 3.2 อัพโหลดลงเว็บไซต์ของ Kerry จากนั้นกด  อัพโหลด 

5.เมื่อ Kerry ส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว เราจะได้รายงานหมายเลขพัสดุของลูกค้า

– ไปที่เมนู “รายงาน”


– เมื่อ Kerry ส่งพัสดุแล้ว จะแสดงหมายเลขที่นี่ 
6. ไปที่หน้า “ออเดอร์”

   จากนั้นกดที่ “รอเลขพัสดุ (พิมพ์แล้ว)”
7. กดที่  ปิดรายการด้วย Excel 
8. นำเข้าไฟล์เข้ามาที่ระบบ โดยกด “Choose File” ในช่อง Import with Excel 

จากนั้นกด  บันทึก   ระบบจะทำการปิดออเดอร์ทั้งหมดแบบอัตโนมัติ