การเชื่อม Shopee และ Lazada หลายร้าน ตัดสต็อกที่เดียวกัน

     หากทางร้านมีร้าน Shopee และ Lazada มากกว่า 1 ร้าน และต้องการให้สินค้าที่ขายเหมือนกันในช่องทางต่าง ๆ มีการเชื่อม
สต็อกกัน และใช้สต็อกเดียวกันในการขายสินค้า เช่น

สินค้า A ขายใน Shopee 1 และ Shopee 2 ด้วยสต็อก 10 ชิ้น
  – เมื่อ Shopee 1 ขายออกไป 1 ชิ้น จะเหลือ 9 ชิ้น
  – สต็อกสินค้าจะอัพเดตไปยัง Shopee 2 ด้วย ทำให้สินค้า A ใน Shopee 2 คงเหลือ 9 ชิ้น เช่นกัน
สามารถตั้งค่าการตัดสต็อกเดียวกันนี้ได้ ดังนี้

1. ตั้งค่ารหัสสินค้าใน Seller Center ของ Shopee และ Lazada ให้ตรงกันทุกช่องทาง ยกตัวอย่างดังภาพ

2. ไปที่หน้าตั้งค่า

3. เลือก “เชื่อมต่อระบบอื่น” และเลือก “เชื่อมต่อช่องทางจำหน่าย”

4. เลือกหมวดหมู่ “Shopee” หรือ “Lazada” แล้วทำการล็อคอิน Shopee หรือ Lazada ทุกร้านที่ทางร้านมีบัญชีอยู่ แล้วกด “Import สินค้า” ในแต่ละร้านที่เชื่อมต่อได้เลย ยกตัวอย่าง ร้าน Shopee 2 ร้าน ดังภาพ

4. ถัดไปให้ไปที่ “ตั้งค่าร้านค้า” และเลือกหมวดหมู่ “คลังสินค้า”

5. เปิดใช้ฟังก์ชัน “ใช้จำนวนสต็อกสินค้าร่วมกัน” เพื่อให้ร้าน Shopee และ Lazada ทุกร้านใช้สต็อกเดียวกันในการขายทุก ๆ ช่องทาง

รหัสสินค้าจะต้องตรงกันทุกช่องทาง ทั้งในร้าน Shopee และ Lazada จึงจะสามารถใช้สต็อกสินค้าร่วมกันได้

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity