การรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ

การรวมออเดอร์คืออะไร? 

   การรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ จะเป็นการที่ลูกค้าคนเดียวกันได้ CF สั่งซื้อสินค้าใน Facebook Live ของร้านมาคนละช่วงเวลากัน หรือ คนละ Live เมื่อเปิดโหมดการใช้งานในส่วนนี้ระบบจะทำการรวมออเดอร์ให้เป็นออเดอร์เดียวกันให้อัตโนมัติ
หากออเดอร์นั้นยังไม่ได้ชำระเงิน 

การรวออเดอร์ Facebook live อัตโนมัติ สามารถตั้งค่าได้ ดังนี้

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

  1. เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” และเลือก “ออเดอร์”

3. เปิดฟังก์ชัน รวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ (ถ้าออเดอร์ยังไม่พิมพ์)
   หาก “เปิดการใช้งาน” เมื่อลูกค้า CF ในไลฟ์รอบใหม่ สินค้าที่ CF ได้ในครั้งใหม่ จะถูกรวมเข้าไปในออเดอร์ล่าสุดของลูกค้าคนนั้น หากออเดอร์นั้นยังไม่ได้ชำระเงิน
   หาก “ปิดการใช้งาน” เมื่อลูกค้า CF สินค้ารายการใหม่ สินค้าที่ CF ได้ในครั้งใหม่ จะถูกสร้างเป็นออเดอร์ใหม่

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity