วิธีการฝากยอด/ แจ้งโอนเงินหลายครั้ง

วิธีการรวมออเดอร์ลูกค้าคนเดียวกัน (ในกรณีลูกค้าฝากยอด)

*ลักษณะของการฝากยอด จะเป็นดังนี้ ลูกค้าต้องการให้ร้านค้ายังไม่ต้องจัดส่งสินค้าที่ CF ได้มาเพราะอาจจะยังมีของที่ต้องการในไลฟ์ครั้งถัดไป และจะได้ส่งของมาพร้อมกันทีเดียว จะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าส่งซ้ำซ้อน    

วิธีการตั้งค่า

1. ไปที่หน้า “ตั้งค่า”

2. เลือกเมนู “การสร้างรายการ”

3. จะพบกับหน้าดังนี้ (จะขออธิบายเฉพาะ เมนูที่เกี่ยวกับการฝากยอด)

 

รวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ (ถ้าออเดอร์ยังไม่พิมพ์)

ถ้าหากติ๊กเปิดใช้งาน – เมื่อลูกค้า CF ในไลฟ์รอบใหม่ สินค้าที่ CF ได้ในครั้งใหม่ จะถูกรวมเข้าไปในออเดอร์ล่าสุด** ของลูกค้าคนนั้น ถ้ามาโอนเงินแล้วบางส่วน ระบบจะคิดยอดส่วนต่างที่ต้องโอนเพิ่ม เพื่อให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินมาอีกรอบได้ 

ถ้าหากปิดการใช้งาน – เมื่อลูกค้า CF ในไลฟ์รอบใหม่ สินค้าที่ CF ได้ในครั้งใหม่ จะถูกสร้างเป็นออเดอร์ใหม่  

พักออเดอร์/ฝากยอด

คือ การเปิดปิดปุ่ม “พักยอด”   

**หมายเหตุ

กรณี ร้านค้า “เปิด” ใช้ฟังก์ชั่นพักยอด สินค้ารอบใหม่จะถูกรวมเข้ากับออเดอร์เดิม เมื่อ

  • ลูกค้ามีออเดอร์พักยอดอยู่ และยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้า
  • ลูกค้ามีออเดอร์ไม่ได้พักยอด และ ยังไม่ได้โอนเงิน และยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้า

กรณี ร้านค้า “ไม่ได้” เปิดใช้ฟังก์ชั่นพักยอด สินค้ารอบใหม่จะรวมเข้ากับออเดอร์เดิม เมื่อ

  • ลูกค้ามีออเดอร์ที่ยังไม่ได้โอนเงิน และ ยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้า

ให้ลูกค้าเลือกฝากยอดเองได้ในลิ้งค์

เมื่อเปิดการใช้งานเมนูนี้ เมื่อลูกค้าได้รับข้อความออเดอร์ จะมีปุ่มให้ลูกค้าสามารถกดฝากยอดได้

โดยเมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ จะทำให้ออเดอร์ที่เค้ามาในระบบ Shipnity ถูกพักไว้ก่อนดังภาพ

ให้ลูกค้าฝากยอดได้ เฉพาะเมื่อโอนเงินยอดแรกแล้ว

คือ เมื่อเปิดใช้งานเมนูนี้ ลูกค้าจะต้องชำระเงินออเดอร์แรกเท่านั้น ก่อนถึงจะสามารถฝากยอดได้

ถ้าปิด ลูกค้าสามารถฝากยอดได้โดยที่ไม่ต้องชำระเงินก่อน

การตั้งค่าการแจ้งโอนเงินหลายรอบ (สำหรับการฝากยอด)