การเชื่อมต่อ Chat Commerce

   การเชื่อมต่อ Chat Commerce บน Shipnity คือ ทางร้านสามารถเชื่อมต่อ Inbox Facebook Page, Line OA
และ Direct Message ของ Instagram เพื่อใช้งานคุยแชท ติดแท็ก เปิดออเดอร์ ตัดสต็อก และส่งข้อความอัตโนมัติเมื่อรับยอด หรือปิดรายการ แจ้งเลขพัสดุไปยังลูกค้าได้

คู่มือการเชื่อมต่อ Chat Commerce

     คู่มือการใช้งาน เชื่อมต่อแชท พร้อมสร้างออเดอร์ ติดแท็กลูกค้า และส่งข้อความอัตโนมัติจากใน Shipnity ทาง คลิก 

     คู่มือการใช้งาน เชื่อมต่อแชท พร้อมสร้างออเดอร์ ติดแท็กลูกค้า และส่งข้อความอัตโนมัติจากใน Shipnity ทาง คลิก 

     ขั้นตอนแรกของการเชื่อม คือ IG จะต้องมีการผูกหรือเชื่อมกับ Facebook Page ก่อนนะคะ แล้วจึงเชื่อมเข้ากับ Shipnity เพื่อให้สามารถคุยแชท DM สร้างออเดอร์ หรือส่งข้อความสรุปบิลจาก Live IG ให้ลูกค้าได้ทาง คลิก  

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity