การรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ

การฝากยอดออเดอร์จาก Facebook Live

      การฝากยอด คือ การที่ลูกค้าของทางร้านยังไม่ต้องการให้ร้านค้าจัดส่งสินค้าที่ CF ได้มา เพราะอาจยังมีของที่ต้องการในไลฟ์ครั้งถัดไป จะได้ส่งของมาพร้อมกันเลยไม่ต้องเสียเงินค่าส่งซ้ำซ้อน

1. ไปที่หน้า “ตั้งค่า”

2. เลือก “ตั้งค่าร้านค้า” และเลือก “ออเดอร์”

3. เปิดฟังก์ชัน พักออเดอร์/ฝากยอด และรวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ (ถ้าออเดอร์ยังไม่พิมพ์)

      – รวมออเดอร์ Facebook Live อัตโนมัติ (ถ้าออเดอร์ยังไม่พิมพ์)
            หาก “เปิดการใช้งาน” เมื่อลูกค้า CF ในไลฟ์รอบใหม่ สินค้าที่ CF ได้ในครั้งใหม่ จะถูกรวมเข้าไปในออเดอร์ล่าสุดของลูกค้าคนนั้น ถ้าโอนเงินมาแล้วบางส่วน ระบบจะคิดยอดส่วนต่างที่ต้องโอนเพิ่มเพื่อให้ลูกค้าแจ้งโอนเงินมาอีกรอบได้ 
            หาก “ปิดการใช้งาน” เมื่อลูกค้า CF สินค้าในไลฟ์รอบใหม่ สินค้าที่ CF ได้ในครั้งใหม่ จะถูกสร้างเป็นออเดอร์ใหม่

      – การพักออเดอร์/ฝากยอด
            หาก “เปิดการใช้งาน” ฟังก์ชันพักยอด สินค้ารอบใหม่จะถูกรวมเข้ากับออเดอร์เดิม เมื่อ
            1.) ลูกค้ามีออเดอร์พักยอดอยู่ และยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้า
            2.) ลูกค้ามีออเดอร์ไม่ได้พักยอด และยังไม่ได้โอนเงิน และยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้า
            หาก “ปิดการใช้งาน” ฟังก์ชันพักยอด สินค้ารอบใหม่จะรวมเข้ากับออเดอร์เดิม เมื่อ
            1.) ลูกค้ามีออเดอร์ที่ยังไม่ได้โอนเงิน และยังไม่ได้พิมพ์ใบปะหน้า

ลูกค้าฝากยอดเองในลิงก์บิล

      หากต้องการให้ลูกค้าฝากยอดเองได้ในลิงก์บิล จะต้องไปที่แถบ “ตั้งค่าลิงก์บิล” แล้วเปิดให้ลูกค้าฝากยอดเองได้ในลิงก์ และให้ลูกค้าฝากยอดได้ เฉพาะเมื่อโอนเงินยอดแรกแล้ว

      – ลูกค้าฝากยอดเองได้ในลิงก์
            หาก “เปิดการใช้งาน” ให้ลูกค้าเลือกฝากยอดเองได้ในลิ้งก์ เมื่อลูกค้าได้รับลิงก์บิล จะมีปุ่มให้ลูกค้าสามารถกดฝากยอดได้
โดยเมื่อลูกค้ากดปุ่มนี้ จะทำให้ออเดอร์ที่เข้ามาในระบบ Shipnity ถูกพักไว้ก่อน

      – ลูกค้าฝากยอดได้ เฉพาะเมื่อโอนเงินยอดแรกแล้ว
            หาก “เปิดการใช้งาน” ให้ลูกค้าฝากยอดได้ เฉพาะเมื่อโอนเงินยอดแรกแล้ว คือลูกค้าจะต้องชำระเงินออเดอร์แรกมาแล้วเท่านั้น ถึงจะสามารถฝากยอดได้
            หาก “ปิดการใช้งาน” ให้ลูกค้าฝากยอดได้ ลูกค้าสามารถฝากยอดได้เลยโดยที่ไม่ต้องชำระเงินก่อน

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity