รายการที่เคยสร้าง


– ไปที่หน้า ประวัติ

– ค้นหาออเดอร์ได้จาก เลขออเดอร์ ชื่อลูกค้า Tag
ที่อยู่
Barcode สินค้า
– เลือกช่วงเวลาของออเดอร์ได้
– ค้นหาจากชื่อลูกค้าได้
– หากต้องการรายงานแบบ Excel ให้คลิก Export
to Excel

  โดยเลือกประเภทของออเดอร์ได้ โดยคลิก ปิดแล้ว, มีหมายเหตุ ,มียอดขายสูงสุด


– เลือกแสดงออเดอร์ที่ปิดรายการแล้ว โดยคลิก
ปิดแล้ว


  

– เลือกแสดงออเดอร์ที่มีหมายเหตุแล้ว โดยคลิก
มีหมายเหตุ
– เลือกแสดงออเดอร์ที่มียอดขายสูงสุด โดยคลิก
ยอดขายสูงสุด
– รายการจะแสดงลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อสูงสุด (40 อันดับ