ออเดอร์เกินกำหนดชำระ

1. ไปที่หน้า ตั้งค่า

 

2. เลือกเมนู  การสร้างรายการ 

 

 


3. ใส่ระเวลาที่จองสินค้า แล้วคลิก  บันทึก 

 4. เลือกเมนูฟิลเตอร์ ยังไม่โอนเกิน วัน


5. หากต้องการลบ ออเดอร์ที่เกินกำหนดชำระ 3 วัน จะขึ้นมาพร้อมกับปุ่ม 
ลบทุกรายการ  

6. หรือสามารถแจ้งเตือนลูกค้าได้ว่าออเดอร์ใกล้หมดอายุ ได้: คลิก