การสร้างออเดอร์แบบพรีออเดอร์

      การสร้างออเดอร์แบบพรีออเดอร์ คือการสร้างออเดอร์แบบที่ทางร้านยังไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้า หรือสินค้าหมดก็สร้างได้ โดยสามารถมาเติมสต็อกได้ทีหลังเมื่อสินค้ามาถึง

1. ไปที่หน้า “ออเดอร์”

2. คลิก “+ สร้างออเดอร์”

3. เลือกเปิดฟังก์ชัน “Pre Order”

4. ใส่ข้อมูลลูกค้า
โดยระบบจะบันทึกข้อมูลของลูกค้าไว้

**ถ้ามีประวัติการซื้อของลูกค้าคนนั้นแล้วจะสามารถเลือกข้อมูลลูกค้าที่เคยบันทึกไว้ได้เลย

5. จากนั้นคลิก “เพิ่มสินค้า”
เพื่อเพิ่มสินค้าที่ต้องการพรีออเดอร์ 

      –  สามารถ “ค้นหาสินค้า” ได้จาก ชื่อสินค้า, รหัสสินค้า หรือสแกนบาร์โค้ด แล้วกดค้นหา

      – สามารถเลือก “ราคาสินค้า” ได้ โดยเลือกได้ 3 แบบ คือ ราคาปลีก, ราคาส่ง, และเซ็ตสินค้า

6. สามารถใส่ส่วนลดสินค้า ได้ 3 แบบ ได้แก่ ราคา, % และทุน แล้วใส่ส่วนลดที่ต้องการ
      หากต้องการใส่ส่วนลดท้ายบิล สามารถใส่ในช่อง “ส่วนลดเพิ่มเติม” จากนั้นราคารวมทั้งหมดจะแสดงที่ “ยอดรวม”

7. เลือกขนส่งที่ต้องการ
โดยคลิก “เลือกช่องทางการจัดส่ง” และเลือก “วิธีการจัดส่ง”
ซึ่งมีวิธีการจัดส่ง 2 แบบ คือ
      – จัดส่งเอง
      – จัดส่งผ่านระบบ

8. สามารถเลือกใช้โค้ดส่วนลดให้ลูกค้าได้ โดยคลิก “รหัสส่วนลด”

9. เลือกโค้ดส่วนลดที่ต้องการใช้
แล้วคลิก “ยืนยัน”

10. เมื่อใส่ข้อมูลออเดอร์ครบแล้ว
ให้คลิก “บันทึก”

      – ในหน้าออเดอร์ จะแสดงเป็นออเดอร์สีแดง หมายถึงเป็นออเดอร์แบบ Pre Order

      – ในหน้าสินค้า จะแสดงยอดพรีออเดอร์ และยอดคงเหลือติดลบ

11. เมื่อลูกค้าโอนเงินมา ให้แจ้งโอนเงิน คลิก “แจ้งโอนเงิน”  

12. เลือก
      – ธนาคารที่แจ้งโอนเงิน
      – วัน เวลาที่ลูกค้าแจ้งโอนเงิน
      – ระบุยอดที่แจ้งโอน
      – แนบสลิป
จากนั้น “บันทึก”

ถ้าลูกค้ามีการโอนเงินแบบมัดจำ ฝากยอด หรือ ค่อยจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อสินค้ามาถึง
สามารถทำได้ตามนี้เลย! การสร้างออเดอร์แบบมีมัดจำ

13. กด “ยืนยัน” หรือ “ปฏิเสธ”
หลักฐานการแจ้งโอนเงิน

14. เมื่อสินค้าที่พรีออเดอร์มาถึง ในหน้าสินค้าต้องทำการเพิ่มสต็อกสินค้า  เพื่อให้มีสินค้าเพียงพอต่อการปิดรายการ

15. เมื่อต้องการส่งสินค้า
สามารถพิมพ์ใบปะหน้า และใบเสร็จได้
โดยคลิก พิมพ์สามารถเลือกพิมพ์ เป็น
      – ที่อยู่
      – ที่อยู่ (8 CM)
      – ใบเสร็จ (8 CM)
      – ที่อยู่ + รายการสินค้า
      – ที่อยู่ + ใบเสร็จ
      – ใบเสร็จ

16. เมื่อทำการพิมพ์ใบปะหน้าหรือใบเสร็จเรียบร้อย กด “Mark as printed”

**เพื่อป้องกันการพิมพ์ที่อยู่ลูกค้าออกมาซ้ำ

17. เมื่อส่งพัสดุเรียบร้อยแล้ว ทำการปิดรายการ โดยคลิก “ปิดรายการ”

18. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เลขพัสดุ, ค่าใช้จ่าย หรือวัน/เวลา ที่ส่งของ และเลือกแจ้งลูกค้าหลังปิดรายการทาง Facebook Inbox, SMS หรือ Email

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity