การรวมออเดอร์ของลูกค้าคนเดียวกัน

      หากลูกค้าคนเดียวกันมีการสั่งซื้อสินค้าหลายออเดอร์ ทางร้านสามารถรวมออเดอร์ของลูกค้าให้เป็นออเดอร์เดียวกันได้ดังนี้เลย!

1. ไปที่หน้า “ออเดอร์”

2. คลิกเลือกออเดอร์ของลูกค้าคนเดียวกันที่ต้องการรวมออเดอร์

3. คลิก “รวมออเดอร์”

4. คลิก “OK” เพื่อยืนยันการรวมออเดอร์

สอบถามการใช้งานได้ที่
โทร 065-226-8844
Line: @shipnity
Facebook: facebook.com/shipnity