ตั้งค่าทวงเงินลูกค้า

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

2. ไปที่หน้าการสร้างส่งข้อความ

3. พิมพ์ข้อความที่ต้องการส่งหาลูกค้าได้ที่ช่อง “ข้อความแจ้งบิลหมดอายุ”

4. กดปุ่ม “บันทึก”

5. ไปที่หน้า “ออเดอร์” แล้วคลิกที่ ปุ่ม ” เลือกดูออเดอร์” แล้วเลือก “เกินกำหนดชำระ” (ตัวเลขจะขึ้นตามที่เราตั้งการออเดอร์หมดอายุ)

วิธีการตั้งค่าออเดอร์หมดอายุ: คลิก

6. ระบบจะขึ้น ออเดอร์ที่เกินกำหนดชำระมาทั้งหมด ให้คลิกเลือกออเดอร์ที่ต้องการ แจ้งเตือนลูกค้า (สามารถเลือกหลายออเดอร์ได้)

7. จะมีปุ่ม “แจ้งเตือนลูกค้า” เพิ่มขึ้นมา และคลิกได้เลย

** รู้หรือไม่: จากสถิติการแจ้งเตือนลูกค้า อีกครั้ง จะช่วยปิดยอดได้เพิ่ม ถึง 63% เลยนะ