วิธีตั้งค่าและใช้งานระบบขายหน้าร้าน POS

1. Log in โดยใช้ตำแหน่งผู้ใช้งานเป็น ขายหน้าร้าน เพื่อเข้าสู่ระบบ POS

  ดูวิธีการสร้างผู้ใช้งานเป็นขายหน้าร้าน ได้ที่ จัดการผู้ใช้งาน

2. คลิก  เพิ่มสินค้า  หรือ SCAN
BARCODE
 
(ถ้าสินค้ามี Barcode)

3. เลือกประเภทของราคาขาย มี 2 แบบ คือ ราคาปลีก และ ราคาส่ง 

4. ถ้าใช้วิธีเพิ่มสินค้า ให้คลิกเลือกสินค้า โดยค้นหาจากชื่อสินค้า 

5. การชำระเงินแบบ POS สามารถชำระโดย CASH หรือ CREDIT CARD 

6. ช่อง ส่วนลดเพิ่มเติม
เพื่อลดราคาให้ลูกค้าอีกด้วยเพียงใส่ตัวเลขลงไป

7. เมื่อเพิ่มสินค้าเสร็จแล้ว ให้คลิก  จ่ายเงิน 

8. เมื่อรับเงินมาแล้ว ให้ใส่จำนวนเงินในช่อง รับเงิน แล้วระบบจะคำนวณเงินทอนให้ จากนั้นคลิก  บันทึก