สร้างออเดอร์แบบ Preorder

1. คลิก  สร้างออเดอร์ 
2. เลือกตั้งค่า Preorder
และใส่ข้อมูลของลูกค้า
3. คลิก   เพิ่มสินค้า 


 
4. เลือกสินค้าที่ลูกค้าสั่งจอง แล้วคลิก  บันทึก 
5. ออเดอร์สีแดงคือ ออเดอร์แบบPreorder

6. เมื่อเลือกฟิลเตอร์ พรีออเดอร์
ก็จะแสดงเฉพาะออเดอร์แบบพรีออเดอร์ขึ้นมา
7. จากนั้นออเดอร์แบบ Pre-order ขึ้นมา